Jump menu

Main content |  back to top

Hva dekker disse retningslinjene for personvern?

Formålet med disse retningslinjene er å informere deg om hvordan vi bruker persondataene som innhentes når du besøker et av nettstedene våre.

Disse retningslinjene for personvern gjelder de fleste av nettstedene våre, men i noen tilfeller kan det være behov for retningslinjer som er noe annerledes. Når et av Shells nettsteder har andre retningslinjer enn Shells generelle retningslinjer, blir du gjort oppmerksom på at dette.

Når du navigerer fra et av Shells nettsteder til et annet, må du selv sette deg inn i hvordan hvert enkelt nettsted stiller seg til personvern, og ikke anta at retningslinjene gjelder for alle nettstedene som tilhører Shell.

Hvem er ansvarlig for den personlige informasjonen som er innhentet på dette nettstedet?

Dine persondata blir til syvende og sist kontrollert av Shell International B.V., et selskap som er registrert i Nederland med registreringsnummer 27155369, og som har sitt hovedkontor i Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Den Haag, Nederland.

Merknad for besøkende under 13 år

Nettstedet vårt er ikke ment å påberope seg interessen til barn under 13 år, og vi vil bevisst ikke innhente, bruke, oppgi eller behandle personlig informasjon om barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, ber vi deg derfor om å ikke sende oss dine persondata (for eksempel navn, adresse og e-postadresse). Hvis du er under 13 år og ønsker å stille et spørsmål eller bruke nettstedet på en måte som krever at du oppgir dine persondata, kan du be en forelder eller verge om å gjøre det på dine vegne.

Formålet med innhentingen av dine persondata

Et av formålene med nettstedet er å informere deg om hvem vi er og hva vi gjør. Vi innhenter og bruker personopplysninger (som bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e-post) for å kunne yte relevante tjenester eller gi informasjon. Dine persondata blir derfor brukt til å: 

  • Svare på spørsmål eller forespørsler som du har oversendt 
  • Håndtere bestillinger eller søknader som du har oversendt 
  • Administrere eller utføre forpliktelsene våre i henhold til avtalen vi har med deg 
  • Forutse og løse problemer med varer eller tjenester som vi har levert til deg 
  • Utvikle produkter eller tjenester i tråd med behovene dine.

For å optimalisere tjenestene våre kan det hende vi bruker dine persondata til direkte markedsføring. Ettersom vi respekterer ditt personvern vil vi alltid informere deg og, når det er nødvendig, be om ditt samtykke før vi bruker dine persondata til dette formålet.
Du kan når som helst be oss om å stanse bruken av persondataene dine til ovenstående formål gjennom å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Vi stanser bruken av dine persondata til slike formål så fort det lar seg gjøre.

Som en del av tjenestene vi tilbyr på nettstedet, vil persondataene vi innhenter fra tid til annen oversendes til utvalgte tredjeparter som kan befinne seg utenfor EØS-området. Dette skjer f.eks. hvis en av serverne eller tjenesteleverandørene våre fra tid til annen befinner seg i et land utenfor EØS-området. Personopplysninger kan bare overføres til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene.

Disse tredjepartene bruker ikke dine persondata til andre formål enn det som står i avtalen med oss. Shell ber disse tredjepartene om å iverksette de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte dine persondata.

Vi respekterer dine persondata og vil derfor påse at dine personvernrettigheter fortsatt blir beskyttet hvis vi overfører informasjon utenfor EØS-området på denne måten. Hvis du bruker tjenestene våre mens du befinner deg utenfor EØS, kan det hende at dine persondata må videreformidles utenfor EØS for at det skal være mulig for deg å bruke tjenesten.

Med unntak av det som står beskrevet i disse retningslinjene, vil vi ikke fremlegge informasjon som kan identifisere deg uten ditt samtykke, med mindre det er juridisk berettiget eller påkrevd (for eksempel som en del av en juridisk prosess eller for å forhindre svindel eller andre typer kriminalitet) eller vi mener en slik handling er nødvendig for å beskytte og/eller forsvare rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til selskapet vårt, til brukerne/kundene våre eller andre individer.

Vær trygg på at vi ikke bruker dine persondata til andre formål hvis du ga uttrykk for dette da du oppga informasjonen eller på et senere tidspunkt.

Innhenting av ikke-personlig informasjon

Vi kan innhente ikke-personlig informasjon om deg automatisk, som f.eks. hvilke nettlesere du bruker eller hvilket nettsted som ledet deg til nettstedet vårt. Vi kan også samle informasjon som du har oppgitt på nettstedet (for eksempel alder og by). Du kan ikke bli identifisert ut fra denne informasjonen, og den er kun ment å hjelpe oss med å effektivisere tjenesten. Fra tid til annen kan det hende vi oversender denne ikke-personlige eller generelle informasjonen til tredjeparter for bruk på nettstedet.

Samhandling mellom deg og oss

Vi er interessert i å høre hva du synes, og verdsetter tilbakemelding fra klienter og besøkende. Vi har derfor utarbeidet oppslagstavler, nyhetsgrupper, tilbakemelding, e-post, forumfasiliteter og/eller chatterom. Hvis dette nettstedet tilbyr chatterom, oppslagstavler, nyhetsgrupper o.l., kan det hende vi bruker den personlige informasjonen du har fremlagt. Denne informasjonen brukes kun i overensstemmelse med disse retningslinjene for personvern. Vi kan imidlertid ikke kontrollere eller påta oss ansvar for hvordan andre parter bruker den personlige informasjonen som du tilgjengeliggjør via dette nettstedet. Vi anbefaler derfor at du tenker nøye over informasjonen du fremlegger.

Holde registrene oppdatert

Vi prøver å holde informasjonen om deg så oppdatert og nøyaktig som mulig. Hvis du vil gå gjennom, endre eller slette informasjonen vi har fått av deg, kan du kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Sikkerheten rundt dine persondata

Siden vi verdsetter dine persondata, sørger vi for riktig beskyttelsesnivå. Vi har derfor iverksatt teknologi og retningslinjer med tanke på å beskytte ditt personvern mot uautorisert tilgang og upassende bruk. Hvis ny teknologi tas i bruk, justeres også tiltakene.

Bruk av dine persondata som oversendes til andre nettsteder

På nettstedene våre kan det være vi har koblinger til andre nettsteder, eller du ble sendt til nettstedet vårt via en kobling fra et annet nettsted. Som du sikkert forstår, påtar ikke vi oss ansvaret for andre nettsteders retningslinjer for personvern og praksiser. 

Innholdet på andre nettsteder er forbeholdt deres bruksvilkår, retningslinjer og informasjon om personvern som gis i forbindelse med bruken av nettstedet deres. 
Vi anbefaler at du leser retningslinjene til hvert nettsted du besøker for å få en bedre forståelse av rettighetene og forpliktelsene du har, spesielt hvis du oversender innhold til nettsteder som tilhører en tredjepart. Kontakt eieren eller den som betjener nettstedet hvis du lurer på noe.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi bruker betegnelsen ”informasjonskapsler” om informasjonskapsler og andre liknende teknologier som omfattes av EU-direktivet om personvern i elektronisk kommunikasjon.

Hva er en informasjonskapsel?
Informasjonskapsler er små datafiler som nettleseren lagrer på datamaskinen eller enheten din.  Informasjonskapsler hjelper nettleseren din å navigere på et nettsted, og informasjonskapslene i seg selv kan ikke hente frem informasjon som er lagret på datamaskinen eller filene. 
Når en server bruker en nettleser til å lese informasjonskapsler, kan det bidra til å gjøre nettstedet mer brukervennlig. For å beskytte ditt personvern gir nettleseren din et nettsted tilgang til kun informasjonskapslene som allerede er sendt til deg. 

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?
Vi bruker informasjonskapsler for å lære mer om måten du bruker innholdet vårt på, og for å gi deg en bedre opplevelse av nettstedet.

Informasjonskapsler husker hvilken type nettleser du bruker og andre nettleserprogrammer du har installert. De husker også innstillingene dine, som språk og region, og disse forblir standardinnstillingene dine når du besøker nettstedet igjen. Informasjonskapsler tillater deg også å vurdere sidene og fylle ut kommentarskjemaer.
Noen av informasjonskapslene vi bruker er øktinformasjonskapsler som forsvinner når du lukker nettleseren, mens andre er faste informasjonskapsler som lagres på datamaskinen i en lengre periode.  Klikk her for mer informasjon om de ulike informasjonskapslene vi bruker. 

Hvordan brukes tredjepartsinformasjonskapsler?
Vi bruker tredjepartsleverandører for noen av funksjonene på nettstedene våre, som f.eks. når du besøker en side med videoer hentet fra eller koblet til YouTube. Disse videoene eller koblingene (og annet innhold fra tredjepartsleverandører) kan inneholde tredjepart-informasjonskapsler. Det er lurt å sette seg inn i retningslinjene for bruk av informasjonskapsler som gjelder for disse nettstedene. Klikk her for mer informasjon om tredjepartsinformasjonskapslene vi bruker.

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?
Vi bruker ikke informasjonskapsler til å innhente informasjon som kan identifisere deg. Men hvis du ønsker det kan du avvise eller blokkere informasjonskapslene fra Shell eller fra nettsteder som tilhører tredjepartsleverandører ved å endre innstillingene i nettleseren. Se Hjelp-sidene i nettleseren for ytterligere informasjon.  Husk at de fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk, så hvis du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler, kan det hende du må slette eller blokkere informasjonskapslene manuelt.

Du kan også gå til www.allaboutcookies.org for informasjon om hvordan du sletter eller avviser informasjonskapsler og om informasjonskapsler generelt. For informasjon om bruk av informasjonskapsler i mobiltelefonnettlesere, og for informasjon om hvordan du avviser eller sletter informasjonskapsler på mobilen, kan du lese håndboken som følger med håndsettet.

NB! Hvis du avviser informasjonskapsler vil du fortsatt kunne gå inn på nettstedene våre, men det kan hende noen funksjoner ikke vises som de skal.

Endringer i retningslinjene

Fra tid til annen endrer vi noe i retningslinjene for personvern. Hvis vi endrer noe i retningslinjene for personvern, som f.eks. måten vi bruker dine persondata på eller andre viktige endringer, gjør vi vårt ytterste for å informere deg om disse endringene. Gå gjennom retningslinjene for personvern jevnlig.

Du kan kontakte oss på:

Hvis du vil kontakte Shell om retningslinjene for personvern, kan du bruke dette skjemaet for å kontakte Shell.