Jump menu

Main content |  back to top

Shell i Norge

Shell har vært aktiv i Norge i mer enn 100 år med oppstart i 1912. Vår kjerneaktivitet er leting etter og produksjon av olje og gass. Vårt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger.

Våre verdier

Shell sine kjerneverdier er ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Dette danner grunnlaget for våre generelle forretningsprinsipper. 

Vår virksomhet i Norge

Oppstrøm

Shell er det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst operert produksjon. Våre opererte felt i drift på norsk sokkel inkluderer Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er vi medeier i en rekke andre produksjonslisenser. 

Nedstrøm 

Nettverket av Shell-bensinstasjoner i Norge eies og drives under en merkevare-lisens av Smart Fuel AS, et selskap eid av St1 Nordic Oy.

Gasnor, med virksomhet innenfor naturgass og LNG, er et 100% Shell-eid selskap.

Vår historikk i Norge 

Last ned Shells historikk i Norge.

Mer informasjon om hvem vi er.

Shell på verdensbasis

Shell har forsket og produsert olje og gass i mer enn et århundre. Vårt hovedkontor ligger i Haag, Nederland, og Ben van Beurden er vår administrerende direktør. Morselskapet til Shell-gruppen er Royal Dutch Shell plc, som er stiftet i England og Wales.

Vår strategi er å styrke vår markedsposisjon som ledende innen olje- og gassindustri for å kunne levere en konkurransedyktig avkastning samtidig som vi ønsker å imøtekomme den stigende setterspørselen etter energi på en ansvarlig måte.

I vår oppstrømsvirksomhet fokuserer vi på leting etter nye olje- og gassreserver,  og utvikling av store prosjekt hvor vår teknologi og kunnskap gir merverdi for de som besitter resurssene. 

I vår nedstrømsvirksomhet er vårt overordnede mål å sikre bærekraftig avkastning på eksisterende aktiviteter samt å gjøre investeringer i utvalgte vekstområder.

Les mer om vår strategi og store prosjekter.

Våre kjerneverdier er ærlighet, integritet og respekt for mennesker og utgjør grunnlaget i Shells generelle forretningsprinsipper.

  

Vores forretning

Upstream søker etter og gjenvinner olje og naturgass.

Downstream raffinerer, leverer, omsetter og frakter råolje over hele verden og selger et utvalg av produkter, og produserer petrokjemikalier for industrikunder.

Projects & Technology styrer levering av Shells større prosjekter, så vel som å drive forskning og innovasjon for å skape teknologiløsninger.

Financial performance

Shell på verdensbasis - i tall (2015) :

  • Omsetning: $265,0 milliarder
  • Inntekter: $2,2 milliarder 
  • Kapitalinvesteringer: $28,9 milliarder 
  • Investeringer i forskning og utvikling: $1,1 milliarder 
  • i mer enn 70 land og territorier
  • ca. 93.000 personer ansatt
  • 22,6 million tonn med LPG solgt
  • 3,0 million: tonn med gass og olje vi produserer hver dag
  • 23 raffinerier og kjemiske anlegg som vi driver

For å lese mer om våre sosiale og miljømessige ytelser.