Jump menu

Main content |  back to top

En karriere i Human Resources hos Shell er krevende og utfordrende, men hvis du er riktig person for jobben, kommer du til å oppleve den som stimulerende og givende. Stillinger innefor Human Resources dekker et bredt spekter av spesialfelter i selskapet. Grunnleggende sett er imidlertid alle jobbene menneskeorienterte, og derfor er det nødvendig med gode ferdigheter i å samhandle med mennesker.

Med en karriere i Human Resources hos Shell kan du være involvert i aktiviteter som for eksempel å gi organisasjonsstøtte og håndtere endringer, definere og lede utviklingsprogrammer, lede prosjekter innen personellplanlegging, kompensasjon og referansestandarder, designe og implementere resultathåndteringssystemer, og fremme allsidighet og inkluderende holdninger.

Det finnes muligheter både innen generalist- og spesialistroller, og gir deg muligheten til å oppleve ulike forretningsområder, få internasjonal eksponering og starte en karriere som gir ansvar, uansett hvor i selskapet du jobber.

tre personer i en diskusjon

For å lykkes som HR-medarbeider hos Shell må du kunne utnytte både vitenskapen, håndverket og kunsten som ligger i fagfeltet. Med vitenskapen mener vi modellene, teoriene, konseptene og verdiene som ligger til grunn for alt HR gjør.

Med håndverk mener vi kunnskapen og erfaringen som ligger i våre policyer, prosesser og systemer som du lærer i jobben. Og med kunst mener vi din personlige evne til å påvirke ledere og team, ditt instinkt for håndtering av problemer, din evne til å skape og bruke nettverk, og motet til å gå i bresjen for endringer ved behov.

Til gjengjeld kan du ta del i et strukturert lærings- og utviklingsprogram som hjelper deg å bygge en tilfredsstillende og meningsfull karriere i et av verdens mest innovative selskaper.

Møt lederen

For Tessa de Mönnink-van Westrenen, Human Resources Manager for Retail Americas og Global Retail Marketing, er jobben konstant engasjerende og givende, takket være at karrieren innen HR hos Shell både er variert og internasjonal.

"Jeg har hatt en svært variert karriereutvikling," sier hun. "Det tiltrekker meg. Jeg ønsker å hele tiden være interessert."

Ett av Tessas stolteste øyeblikk opplevde hun som Global Recruitment Manager i Malaysia, da hun introduserte en ny rekrutteringsprosess som henter kandidater fra hele verden og deretter plasserer dem, i stedet for at hvert land jobber separat. 

"Det ga meg en virkelig god følelse," sier hun. "Fordi … jeg kunne påvirke den globale agendaen."

Dette åpne miljøet, som gjør at alle medarbeidere blir hørt av ledelsen, er noe som Tessa sier er spesielt viktig for suksessen til Shell og dets medarbeidere. "Du må selv styre din egen skjebne."

Sideverktøy