Jump menu

Main content |  back to top

Våre Information Technology-spesialister er hjørnesteiner i Shells suksess. De bygger, implementerer og støtter IT-løsninger for en rekke svært komplekse virksomhetsfunksjoner, fra Finance til Engineering, i mer enn 90 land.

Derfor har vi et av verdens største IT-team. Våre Business Analysts, Project Managers, IT Architects, Data Managers og Service Delivery Managers leverer teknologi og gir støtte til avanserte IT-løsninger som driver vekst, strømlinjeformer resultater og fremmer effektivitet. 

Du bidrar til å utvikle banebrytende prosjekter som gir verdi til Shell, og du kommer til å jobbe med noen av bransjens ledende aktører, som for eksempel Microsoft, SAP og IBM.

Derfor er det viktig at kandidatene har kommersielle ferdigheter i tillegg til dokumenterte teknologiferdigheter, og er i stand til å identifisere og implementere løsninger på praktiske problemer.

I en IT-karriere hos Shell blir du tilbudt teknisk og kommersiell opplæring samt ledelsesopplæring, rettet mot å kombinere teknisk kunnskap med forretningsbehov, i tillegg til overordnet karriereutvikling.

Du kommer til å jobbe med prosjekter som er ledende innen innovasjon og teknologi i bransjen, og blir daglig stilt ovenfor utfordrende oppgaver som strekker seg utover vanlige IT-funksjoner.

Vi ser etter ambisiøse og dyktige fagfolk som kan bidra til å utvikle virksomheten vår gjennom IT.

IT er en del av alt vi foretar oss

Shell-medarbeider jobber på nettbrett

Energiindustrien blir i de kommende tiårene stilt ovenfor betydelige utfordringer. Som svar på dette må vi sørge for høy hastighet i nyskapningen og levere kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet.

IT-spesialister har lenge vært svært viktig for vår bransje, og de avgjørende i å danne grunnlaget for driften.

IT fokuserer på smarte løsninger langs hele verdikjeden, og jobber med de beste og smarteste selskapene for å utnytte Shells ressurser på en optimal måte.

Innen produksjonen overvåkes olje- og gassfelter eksternt i sanntid, og i anleggskompleksene bidrar Smart Mobile Worker-programmet til å øke sikkerheten og forbedre samarbeid på driftsnivå.

Vi leverer også konkurransedyktige IT-løsninger som gir verdi til kundene, ved hjelp av vår interne "app-fabrikk".

Når vi snakker om virkelig suksess i Shell – enten det er innenfor leting eller store økninger i produksjon – støttes dette alltid av avansert programvare. IT er en integrert del av all kjernevirksomhet hos Shell, og er kommet for å bli.

place Holder

Sideverktøy