Jump menu

Main content |  back to top

Vi rekrutterer til en rekke ulike roller innenfor Reliability, Maintenance & Turnaround. Her er en generell oversikt over virksomheten.

Dette gjør vi

Hos Shell mener vi at vedlikehold er avgjørende fordi det driver vår globale konkurransedyktighet. Våre Maintenance Engineers har ekspertise som støtter virksomhetskritiske avgjørelser for olje- og gassproduksjonsfasiliteter, raffinerier og kjemiske anlegg- både på land og offshore.

Asset Maintenance

Vi trenger talentfulle Asset Maintenance Engineers som bidrar til å styrke bunnlinjen, ved å optimalisere den tekniske ytelsen ved våre installasjoner. Du jobber tett med driftsteamene og teknikere fra en rekke disipliner, og ivaretar sikkerheten og miljøintegriteten i våre driftsoperasjoner.

Du utvikler og vedlikeholder overhalingsplaner, samt utfører feilsøking og gir teknisk støtte for å sikre levering av kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig for oss å konkurrere effektivt på det globale markedet.

Maintenance and Turnarounds

Vedlikehold av utstyret er en viktig anleggsaktivitet, og effektiv utførelse av dette arbeidet ved bruk av LEAN-prinsipper og atferd, er en viktig del for å oppnå fremragende resultater hos Shell.

Shell er på jakt etter talentfulle teknikere som kan støtte vedlikehold av våre prosjekter, både under den planlagte gjennomføringen og ved turnaround-perioder (planlagte vedlikeholdshendelser) på anleggene. Du bidrar også til å administrere og forbedre effektiv utførelse av de omfattende vedlikeholdsvolumene på våre anlegg.

Reliability

Pålitelighet er avgjørende for å sikre stabil, trygg og energieffektiv drift til lave kostnader, noe som minimaliserer påvirkningen på miljøet.

Shell er på jakt etter talentfulle tekniske fagfolk som skal utvikle strategier for overvåking, vedlikehold og investering, som igjen skal hjelpe våre anleggsteder å maksimere resultatene.

Slik tar du karrieren din videre

Med praktisk opplæring og enestående belønninger kan du hos Shell utvikle og forbedre dine tekniske og kommersielle ferdigheter. Fremfor alt har du muligheten til å jobbe med noen av bransjens beste fagfolk og få fart på karrieren i et innovativt og utfordrende miljø.

place Holder

Sideverktøy