Jump menu

Main content |  back to top

Vi rekrutterer til en rekke ulike roller innenfor Production Engineering. Her er en generell oversikt over virksomheten.

Verden står ovenfor energiutfordringer som blir stadig mer komplekse. Vi ser etter personer som deler vår lidenskap for å møte disse utfordringene med avansert teknologi, innovativ tankegang og fokus på riktig håndtert risiko.

Vi rekrutterer til en rekke ulike roller innenfor Production Engineering. Her er en generell oversikt over virksomheten.

Dette gjør vi

Shells Production Engineers er involvert i alle trinn i produksjonen – fra punktet der hydrokarbonene strømmer inn i brønnen, til produksjonsfasilitetene og helt til det endelige salget.

Slik tar du karrieren hos Shell Production Engineering videre

Som en del av Shell Production Engineering får du en rekke opplærings- og utviklingsmuligheter, i tillegg til mulighetene til å styrke dine tekniske ferdigheter. Du kommer også til å forbedre dine kommersielle kunnskaper og utvikle dine ferdigheter når det gjelder teamarbeid.

Som Shell Production Engineer kan du forvente å bli involvert i følgende:

  • Betjene og vedlikeholde eksisterende brønner og fasiliteter basert på høye integritetsstandarder
  • Utvikle og forbedre driftsstandarder og -retningslinjer
  • Håndtere daglige operasjoner, med sterkt fokus på sikkerhet og miljøspørsmål

  • Administrasjon av brønner, reservoarer og fasiliteter – optimalisere resultatene ved alle felt og fasiliteter

  • Balansere daglige driftsprioriteringer med langsiktige strategiske mål
  • Planlegging av feltutvikling og prosjektstøtte
  • Implementering og oppstart av større prosjekter
  • Logistikk for større prosjekter og eksisterende felter
  • Håndtering av kontrakter og leverandørers ytelse innen olje- og gassfeltdrift

Hvilke spennende områder eller innovative prosjekter kan du jobbe med?

Shell er aktiv på en global skala, og Production Engineers jobber i en rekke miljøer, inkludert dypvann, ørken og arktiske strøk.

Finn ut om våre prosjekter

Uansett hvilke utfordringer du griper fatt i, kan vi tilby deg en karriere fremst i nyskapningsløypa i industrien, med enestående profesjonell utvikling og muligheten til å jobbe på noen av verdens mest krevende og spennende energiprosjekter.

Mars B – åpner på Shell.us

Mars B bidrar med ny infrastruktur for å øke produksjonen ved Mars-feltet i Mexicogolfen.

Gumusut-Kakap – åpner på Shell.com

Gumsut-feltet utenfor kysten av Malaysia har en sjødybde på opptil 1220 meter. Shell har 33 % interesse i denne utviklingen.

Cardamom Deep – åpner på Shell.com

Shell utvikler det store olje- og gassfeltet Cardamom i dypvannsområdene i Mexicogolfen. Cardamom-prosjekt forventes å produsere 50 000 fat oljeekvivalenter (BOE) per dag ved full produksjon.

Parque das Conchas – åpner på Shell.com

Parque das Conchas-feltet ligger i svært dypt vann utenfor kysten av Brasil, der konstante dønninger, sandbevegelser og havbunnstemperaturer nært frysepunktet gir enorme tekniske utfordringer. Flere helt nye teknologier har bidratt til at feltet kunne igangsettes.

place Holder

Sideverktøy