Jump menu

Main content |  back to top

medarbeidere går langs hyller i en distribusjonsbygning

Jobbsøk

Finn spennende jobbmuligheter nå

Med en jobb i Supply hos Shell er du i sentrum når det gjelder å generere verdi fra forsyningskjeden for å skape en konkurransefordel.

Våre Supply-karrierer er avgjørende for Shells suksess, og tilbyr muligheter til å maksimere marginer i forsyningskjedeorganisasjonen.

Eksempler på dette er å levere råmaterialer til Shells raffinerier og ferdige produkter til utsalg over hele verden.

Mens jobber i Supply gir muligheten til å ta del i en rekke aktiviteter, inkludert markedsanalyse, støtte for kontraktsforhandlinger og optimalisering av forsyningskjeden, bidrar jobber i Operations til at produktene kan distribueres til bensinstasjoner og kommersielle kunder gjennom vårt logistikknettverk.

En karriere i Supply fokuserer på prosjekter som genererer verdi, som for eksempel konverteringen av Coryton-raffineriet til den nye Thames-oljehavnen, og gir en dyp og bred innsikt i hele verdikjeden for oljemarkedet.

medarbeidere som går bak et fly, sett nedenfra

For våre Supply-jobber ser vi etter erfarne kandidater som ønsker å utvikle sine lederferdigheter. Området dekker en rekke forretningsfunksjoner, som for eksempel råvareanskaffelse, produktlevering, logistikk- og terminaloperasjoner.

Til dette trenger vi medarbeidere som viser kommersiell, teknisk og økonomisk ekspertise, og som kan bruke kunnskapen til å løse praktiske problemer for å maksimere effektivitet og lønnsomhet i alle Shell Supply-kanaler.

En karriere i Supply hos Shell gir utviklingsmuligheter både innen forsyningskjeden og når det gjelder ledelse, og et internasjonalt arbeidsmiljø oppmuntrer til allsidighet og samarbeid.

Møt lederen

Nischal Sancho, Enterprise Optimisation Manager basert i Sør-Afrika, sier at en jobb i Supply hos Shell er en jobb som avhenger av samarbeid. "Det kreves en stor grad av samarbeid på tvers av funksjoner," sier han.

"Dette spenner fra hvordan vi jobber med våre markedsføringskolleger for bedre å forstå kunden og sikre nøyaktige behovprognoser, via forsyningsplanlegging og drift av raffineriet, til avgjørelser om produksjon og innkjøp i samarbeid med produksjonsavdelingen."

Denne tverrfunksjonaliteten og dette samarbeidsmiljøet har svært mange fordeler, sier han.

"Fordelene er blant annet at vi kan jobbe med noen av de skarpeste talentene, og kunne utnytte beste praksis og verktøy på global basis fra Excellence-teamene og de ulike nettverkene."

Men denne samarbeidskulturen ville ikke betydd mye hvis det ikke var for Shells inklusive og oppmuntrende miljø. Nischal forklarer:

"Det er folkene som gjør Shell til en attraktiv arbeidsplass, sammen med det kontinuerlige fokuset på utvikling av medarbeiderne," sier han.

"Viktigst av alt," fortsetter han, "er at merkevaren er svært høyt respektert og anerkjent innenfor petrokjemikalie- og energisektorene."

Sideverktøy