Jump menu

Main content |  back to top

Wells Engineering-jobber hos Shell krever høy grad av teknisk kompetanse, engasjement, innovasjonstenkning og evnen til å samarbeide med kolleger i andre felter, som for eksempel undersøkelse og produksjon. En Wells Engineering-karriere hos Shell innebærer også globale muligheter og opplæring og utvikling i verdensklasse, fordi Shell mener at beste praksis og strenge standarder bare er så effektive som de personene som implementerer dem.

Spennende muligheter over hele verden

Shell Wells Engineering er en organisasjon som hele tiden er i endring, og våre medarbeidere er svært viktige for at vi skal kunne levere det vi lover. Derfor investerer vi i utvikling. Hos Shell får Wells Engineers and Completion og Wells Intervention Engineers muligheten til å følge et intenst læringsprogram. Simulering står sentralt i læringsprogrammet i Wells Engineering – læring i et virtuelt miljø. Opplæringen tar deg med til Robert i Louisiana i USA eller til Rijswijk i Nederland for å praktisere svært livaktige boreprosjekter og utføre scenarioer for brønnfullføringsintervensjon, og du jobber med spesielt tilpassede simulatorer.

MØT LEDEREN: Lance Cook, Shell Chief Scientist

Som Chief Scientist hos Shell er Lance Cooks fokus å identifisere, utvikle og implementere teknologier som ikke bare kan ha en bred påvirkning på Shells globale operasjoner, men som også er kostnadseffektive og kan gjenskapes i feltet. Et eksempel: Shell har tatt utgangspunkt i samlebåndskonseptet som revolusjonerte bilindustrien, og utviklet et system for masseboring av tette reservoarer, som for eksempel skifer og CBM, som kan gjøre disse avsetningene tryggere og mindre kostnadskrevende å utvikle.

Finn ut om våre prosjekter

Uansett hvilke utfordringer du griper fatt i, kan vi tilby deg en karriere fremst i nyskapningsløypa i industrien, med enestående profesjonell utvikling og muligheten til å jobbe på noen av verdens mest krevende og spennende energiprosjekter.

Mars B – åpner på Shell.us

Mars B bidrar med ny infrastruktur for å øke produksjonen ved Mars-feltet i Mexicogolfen.

Gumusut-Kakap

Gumsut-feltet utenfor kysten av Malaysia har en sjødybde på opptil 1220 meter. Shell har 33 % interesse i denne utviklingen.

Cardamom Deep

Shell utvikler det store olje- og gassfeltet Cardamom i dypvannsområdene i Mexicogolfen. Cardamom-prosjekt forventes å produsere 50 000 fat oljeekvivalenter (BOE) per dag ved full produksjon.

Parque das Conchas

Parque das Conchas-feltet ligger i svært dypt vann utenfor kysten av Brasil, der konstante dønninger, sandbevegelser og havbunnstemperaturer nært frysepunktet gir enorme tekniske utfordringer. Flere helt nye teknologier har bidratt til at feltet kunne igangsettes.

Sideverktøy