Jump menu

Main content |  back to top

Det har nylig forekommet tilfeller der organisasjoner eller enkeltpersoner har gitt seg ut for å rekruttere på vegne av, eller være tilknyttet, Shell.

Disse tilbudene informerer mottakerne om at deres kvalifikasjoner er egnet for ansettelse hos Shell (lokalt eller utstasjonert), og ber om at det overføres betydelige pengesummer til å betale for arbeidstillatelser, forsikring osv.

 

Vi gjør herved oppmerksom på at Shell (eller organisasjonene som rekrutterer på våre vegne) aldri ber om penger eller betalinger fra søkere på noe tidspunkt i rekrutteringsprosessen.

Alle som mottar et jobbtilbud fra Shell, enten direkte eller indirekte, må alltid gjennom en formell rekrutteringsprosess.

 

Vi gjør herved oppmerksom på at disse henvendelsene er falske. De kommer ikke fra Shell og er heller ikke tilknyttet Shells rekrutteringsprosess.

 

Hovedtrekkene ved slike henvendelser er at de kommer fra e-postadresser som Shell ikke bruker (for eksempel fra en yahoo.com-adresse), det engelske språket er dårlig og på et eller annet tidspunkt forekommer det en forespørsel om penger.

Vi anbefaler at du ikke svarer på slike forretningstilbud og/eller tilbud fra fremmede. Ikke oppgi personlig eller finansiell informasjon til noen du ikke kjenner.

Hvis du mottar slike tilbud, anbefaler vi at du kontakter din lokale politistasjon og gir dem all informasjon du måtte ha om avsenderne (e-postadresser, telefon-/faksnumre osv).