Jump menu

Main content |  back to top

Smilende kandidat med kolleger i bakgrunnen

Vi har spurt deltagere i vårt Graduate-program og våre internships om deres forventninger og erfaringer.

Les intervjuene

Teknisk graduate program

Som deltager i dette programmet har Therese Krogh fått praktisk opplæring på Ormen Lange-anlegget. Hun er tett på det den daglige driften av anlegget og har tilegnet seg verdifull læring, som også kan bli nyttig i andre deler av organisasjonen.

Assessed internship

Andreas Hollund Slaattelid gjennomførte sitt Assessed internship i kontraktsavdelingen ved hovedkontoret til Shell i Tananger, utenfor Stavanger. Han fikk brukt kunnskap både fra bachelor og fra master-studiet i arbeidet sitt sommeren 2014.

Junior Internship

Ine Reppen fikk muligheten til å arbeide for Shell gjennom «Junior Internship». Dette er et relativt nytt tilbud for studenter på bachelor-nivå.