Jump menu

Main content |  back to top

Navn: Andreas Hollund Slaattelid           

Universitet: Universitetet i Stavanger

Studier: Master Industriell økonomi, Bachelor i bygg

Andreas er oppvokst på Stord, hvor leverandørindustrien til olje- og gassnæringen er en viktig del av lokalsamfunnet. Det er kanskje derfor han følte det var en naturlig retning å gå, når han selv skulle gjøre karrierevalg. Han valgte oljehovedstaden Stavanger som studiested, og første kontakten med Shell fikk han på en karrieremesse.

- Jeg har alltid kjent til Shell, og for meg var det særlig interessant at det var et så stort og internasjonalt selskap med mange muligheter. Det var nok eventyrlysten i meg som fikk meg til å søke jobb hos Shell, da jeg godt kan tenke meg å jobbe internasjonalt i fremtiden, sier Andreas.

Andreas gjennomførte et Assessed Internship sommeren 2014, ved Shells hovedkontor i Tananger. Han var da en del av kontraktsavdelingen, og hadde som oppgave å analysere kontrakter.
Andreas arbeidet med et tverrfaglig prosjekt og fikk brukt ulike deler av studiekompetansen sin.

Andreas arbeidet med et tverrfaglig prosjekt og fikk brukt ulike deler av studiekompetansen sin.

- Det var en utrolig spennende og utfordrende sommer. Jeg fikk muligheten til å jobbe med et tverrfaglig prosjekt som gjorde at jeg fikk brukt forskjellige deler av kompetansen min. Når jeg pratet med ingeniørene fikk jeg bruk for min bakgrunn innen bygg, og når det var snakk om kontraktspesifikke spørsmål kunne jeg dra frem kunnskap fra min spesialisering innen kontraktsadministrasjon.

Som en del av Assessed Internship-programmet får man både en mentor og en supervisor, som skal bidra med støtte og veiledning i løpet av sommeren. 

- Jeg hadde en veldig engasjert supervisor som jeg hadde faste møter med. Jeg følte at jeg hadde en strukturert og god oppfølging. Mentoren min var også svært flink til å komme med råd, og jeg hadde alltid noen jeg kunne henvende meg til. Kollegaene i avdelingen stilte også mer en gjerne opp, dersom det var noe jeg lurte på.

Som en del av internship-programmet måtte Andreas gjennom en vurdering halvveis i perioden, samt en avsluttende presentasjon. Dette er en del av en helheltsvurdering, som bestemmer hvorvidt du har bestått.

  • Jeg opplevde vurderingsprosessen som veldig ryddig og profesjonell. Jeg var selvfølgelig nervøs før den avgjørende presentasjonen, men det gikk bra, og jeg er en erfaring rikere.

«Vurderingsprosessen var ryddig og professionell»

Shell tilbyr mange muligheter for å være sosial sammen med kollegaer, enten du er erfaren eller student - et tilbud også Andreas benyttet seg av:

- Det som overrasket meg mest var hvor utrolig kjekt det var sosialt! Jeg fikk være med på mange flotte aktivitieter som fjelltur, grillfest, lønningspils, bursdagsfeiring og en aktivitetsdag ute i det fri. I tillegg hadde vi et veldig bra fellesskap oss studenter imellom, og hadde jevnlig lunsjer og andre sosiale treffpunkt. Da jeg kom tilbake til universitetet, følte jeg meg ikke sliten etter en sommer med jobbing. Jeg var derimot full av ny energi, etter en periode med fantastisk flotte opplevelser.

Andreas på fjelltur sammen med kollegaer fra Shell.

Andreas på fjelltur sammen med kollegaer fra Shell.

Andreas bestod assessed internship-programmet og ble tilbudt en plass i Shell Graduate Programme.