Jump menu

Main content |  back to top

Navn: Therese Krogh    

Universitet: NTNU

Studier: Master Industriell økonomi og teknologiledelse

Therese Krogh er 28 år og fra Trondheim. Etter endt master i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU våren 2013, ble hun tatt opp i ett av Shells tekniske Graduate-program. I løpet av programmet bygger hun kunnskap om hvordan man drifter gassprosesseringsanlegget til Ormen Lange på Nyhamna. På fritiden er hun håndballtrener, etter at hun har lagt egen håndballkarriere på hylla.

Hvorfor søkte du jobb i Shell?

- Det var en medstudent på NTNU som tipset meg om å søke «Summer Internship» i Shell, hun hadde selv vært deltager i programmet og skulle begynne som Graduate året etter. Rammene rundt et trainee program var forlokkende, og sammen med anbefalingen om at Shell var et bra sted å ha sommerjobb,  gjorde at jeg søkte Internship og takket ja til påfølgende jobbtilbud som Graduate, forteller Therese Krogh.

Graduate-programmet til Shell varer i omtrent 2,5 år, hvor de første seks månedene består av å tilegne seg innsikt i programmets struktur og innhold og sette opp en plan for egen utvikling og hvordan en skal oppnå de ulike kompetansekravene i programmet  du er en del av.
Therese Krogh på Nyhamna – landanlegget der gassen fra Ormen Lange feltet blir prosessert.

Therese Krogh på Nyhamna – landanlegget der gassen fra Ormen Lange feltet blir prosessert.

Therese har den største  delen av sitt Graduate-program på Nyhamna, som er landlanlegget hvor gassen fra Ormen Lange blir prosessert.

- Hovedfokuset på det første året av programmet på Nyhamna var å få generell kunnskap om hvordan man drifter et slikt anlegg.  Til det har jeg jobbskygget  prosessoperatører, mekanikere, elektrikere og automatikere, samt fagansvarlige, og lært viktigheten av sikker drift og vedlikehold. Jeg har lært om utstyr som kompressorer, pumper, ventiler, separatorer, varmevekslere og rør, samt prosesser vi må jobbe etter på et slikt anlegg. Det er lærerikt å være tett på det som skjer, og driftserfaring er noe jeg vil kunne dra nytte av uansett hvor i organisasjonen jeg beveger meg.

Ledere og andre fagpersoner følger tett opp gjennom hele programmet. Det gir en sikkerhet for hver enkelt om at den nødvendige læringen finner sted. 

- Vi har et godt samarbeid internt, og man kan stille spørsmål og får svar på både teoretiske og praktiske ting man lurer på. Jeg blir ukentlig fulgt opp av min linjeleder og tekniske  coach. I tillegg er det en disiplin-ansvarlig som gjør en halvårlig eksaminering av kompetansen min. Alle sitter på Driftskontoret i Kristiansund og er nært på meg og utviklingen min. Jeg har fått tett oppfølging hele veien , miljøet er åpent og man kjenner stort sett alle. Det er et riktig miljø for rask læring, stadfester Therese.

«Vi har et riktig miljø for rask læring»

Også ved Driftskontoret i Kristiansund har Young Professionals-nettverket etablert seg for alle unge som har lyst til å delta.

- I Young Professionals gjør vi mye sosialt. Vi  arrangerer  julebord, drar på skihelger til Oppdal og Åre, går på fjelltur, driver med downhill-sykling og går på festivaler om sommeren. På sommeren inkluderer vi også alle sommerstudentene. I tillegg gjør vi spontane ting som å gå på kino eller spise middag.

Therese ønsket seg et strukturert trainee-program og valgte Shell nettopp av den grunn.

- De beste sidene ved Graduate-programmet til Shell er selve strukturen i programmet og kravene som stilles fra dag én. Selv om det stilles forhåndsdefinerte  kompetansekrav , styrer du selv hvordan du skal oppnå målene og veien blir din egen.

Fra en sosial sammenkomst med nettverket «Young Professionals» i Shell

Fra en sosial sammenkomst med nettverket «Young Professionals» i Shell

«De beste sidene ved Graduate-programmet er strukturen og kravene som stilles fra dag én».

Hva tenker du om framtiden da?

- Første jobb etter Graduate-programmet ønsker jeg skal være i Driftsorganisasjonen på Nyhamna. Etter det ser jeg for meg å gripe en av  mulighetene som finnes i utlandet. Jeg har lyst til å anvende kunnskapen og driftserfaringen fra Norge i en annen del av globale Shell, avslutter Therese.