Jump menu

Main content |  back to top

Ingeniør med vernehjelm kontrollerer rør og pumper i et raffineri

Assessed Internship er én av to veier til Shell. Se de ulike trinnene i videoen eller les om de fem trinnene i søknadsprosessen nedenfor.

Søknadsprosess

  • Opprett en konto eller logg på en eksisterende konto
  • Søk deretter etter ledige stillinger ved å velge region og land for arbeidsplassen*
  • Søk på stillingen og last opp den siste versjonen av din CV
  • Før du sender inn søknaden vil du bli bedt om å fylle ut et nettbasert spørreskjema

* Sjekk om du har tillatelse til å jobbe i det valgte landet/stedet når du søker etter stillinger.

Etter vellykket søknadsregistrering, vil du motta en e-post med instruksjoner om hvordan du fullfører den nettbaserte vurderingen. Den nettbaserte vurderingen består av to deler.

* MERK: Hver del må fullføres og sendes inn innen sju arbeidsdager før koblingene i e-postene du mottar utløper.

Del 1: En serie med kompetansebaserte spørsmål

Det vil ta omtrent 20 minutter å fullføre disse, men du blir ikke målt på tid.  Når du har fullført disse, vil du motta en e-post med resultatet. Du må bestå del 1 for å kunne gå videre til del 2.

* MERK: Hvis du består del 1 av den nettbaserte vurderingen, vil du motta enda en e-post hvor det står at du har bestått del 1 og som inneholder en kobling til del 2 av den nettbaserte vurderingen.

Del 2: Denne består av to oppgaver, en beslutnings- og en problemløsningsoppgave. Du må fullføre begge oppgavene.

* MERK: Det tas ikke tid på beslutningsoppgaven, men problemløsningsoppgaven har en fast tidsgrense på 18 minutter.

Beslutningsoppgaven vurderer hvordan du reagerer på vanlige situasjoner som kandidater hos Shell kan møte, og problemløsningsoppgaven vurderer din evne til å løse tallproblemer.

Totalt sett vil del 2 av den nettbaserte vurderingen ta ca. 45 minutter å fullføre.

Etter at du har sendt inn del 2 av den nettbaserte vurderingen, vil vi gå gjennom resultatene og søknaden før vi eventuelt tar kontakt med deg for et intervju.

Intervjuet vil enten være ansikt til ansikt eller over telefon. Dette gir deg en mulighet til å fortelle oss mer om hva som motiverte deg til å søke, hva du har oppnådd, utfordringer du har stått overfor og hvordan du har demonstrert kvalitetene som vi ser etter.

Hvis du består intervjuet, kan du være kvalifisert til å bli ansatt i et internship.

Et Assessed Internship vil gi deg muligheten til å se hvordan det er å jobbe for et globalt selskap. Gjennom hele perioden vil du få støtte av en mentor og en leder. Det vil bli gjennomført en formell evaluering midt i perioden samt en nettbasert simuleringsøvelse, en skriftlig oppgave og en presentasjon om prosjektet ditt før et endelig intervju i slutten av intershipet.

Etter at du har fullført praktikantperioden, kan du bli tilbudt en plass i Graduate Programme.

* MERK: Under søknads- og vurderingsprosessen vil du vurderes etter følgende «K.P.R.»-kriterier:

Kapasitet

Din evne til å lære raskt, analysere problemer, komme til informerte konklusjoner og foreslå innovative løsninger.

Prestasjon

Hvor flink du er til få ting gjort (ditt engasjement, din utholdenhet, din selvsikkerhet og dine organisatoriske evner).

Relasjoner

Å være i stand til å arbeide som en del av et team, kommunisere og respektere andre.