Jump menu

Main content |  back to top

Kandidater som samarbeider under en Shell-rekrutteringsdag

Shell rekrutteringsdag er siste del av vuderingsprosessen, og kan ta deg et skritt nærmere din plass i Shell Graduate Programme.

Før Shell-rekrutteringsdagen vil du delta i et møte der du vil få ytterligere innsikt i Shells globale forretningsvirksomheter. I tillegg blir du invitert til middag med de andre som deltar på rekrutteringsdagen og eksisterende graduates.  Møtet er ikke en del av den formelle vurderingen.

Neste dag skal du utføre en rekke individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som vurderes. Dagen er utformet for å gi deg en realistisk forsmak på aktivitetene som Shell er involvert i og utfordringer som er aktuelle for selskapet vårt.

Dette omfatter en nettøvelse, en skriftlig prøve, en gruppediskusjon, et intervju for selvvurdering, en presentasjonsbasert case-studie og et sluttintervju.

Hva vi ser etter

Vi observerer din evne til å analysere, fatte beslutninger og finne fungerende løsninger.

Andre kvaliteter vi ser etter er engasjement, motivasjon, utholdenhet og selvsikkerhet. Like viktig er din evne til å utvikle positive relasjoner og kommunisere godt på alle nivåer.

Basert på ferdighetene, evnene og kunnskapen du viser, kan du bli tilbudt en plass i vårt Graduate Programme.

Søk på shells rekrutteringsdag

Søk etter en Shells rekrutteringsdag ved hjelp av søkeverktøyet nedenfor.

The form below requires JavaScript in order to work.

  

 

Sideverktøy