Jump menu

Main content |  back to top

Du kan finne svar på noen av de ofte stilte spørsmål.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

euroShell Card kundeservice

Kundebehandlerne i vårt kundesenter er klare til å besvare dine spørsmål og forespørsler samt gi råd om hvordan euroShell Card best kan brukes for å dekke bedriftens behov.

Vennligst ta kontakt per e-post eller telefon.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 22 66 57 00

E-post: euroshell@st1.no

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Undersøkelse og Produksjon - Hovedkontor, Stavanger

Kontoradresse: Tankvegen 1, Tananger
Postadresse: Postboks 40, 4098 Tananger
 
Telefon: +47 51 69 30 00
Telefax: +47 51 69 30 30
E-post: Kontakt oss skjema  
Foretaksnr: NO 914 807 077 MVA 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Salg, Markedsføring og Bilistmarkedet, Oslo

Denne virksomheten drives av Smart Fuel AS, et selskap eid av St1 Nordic Oy.

Kontoradresse: Drammensveien 134, Skøyen

Postadresse: Postboks 1154 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: +47 22 66 50 00

Telefax: +47 22 66 51 48

Shell Kundesenter: Telefoner og kontaktinformasjon

Telefax Shell Kundesenter: + 47 22 66 55 41

Shell Gas (LPG): Ved fare for gasslekkasje: +47 22 88 30 70 (24-timers nummer)

For besøkende som bruker kollektivtrafikk til Oslo kontoret er holdeplassene Thune holdeplass (buss og trikk), samt Skøyen stasjon (tog). Det finnes parkeringshus i nærheten. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftsorganisasjonen, Kristiansund

Kontoradresse: Råket 2, Kristiansund
Postadresse: Råket 2, 6500 Kristiansund N

Telefon: +47 71 56 40 00
Telefax: +47 71 56 40 40

E-post: Kontakt oss skjema  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ormen Lange Drift, Nyhamna

Adresse: A/S Norske Shell - Ormen Lange Drift, Nyhamna, 6480 Aukra

Telefon: +47 71 17 80 00
Telefax: +47 71 17 80 01

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Shell Technology Norway (STN), Oslo og Stavanger

OSLO

Kontoradresse: Drammensveien 134, Skøyen

Postadresse: Postboks 1154 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: +47 22 66 50 00

E-post: Kontakt oss skjema   

For besøkende som bruker kollektivtrafikk til Oslo kontoret, er holdeplassene Skøyen stasjon for tog, samt Thune holdeplass for buss og trikk.

Se rutetider for flytoget på www.flytoget.no.

Det finnes parkeringshus i nærheten.

STAVANGER
Kontoradresse:  Tankvegen 1, Tananger
Postadresse:  Postboks 40, 4098 Tananger

Telefon: +47 51 69 30 00

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------