Jump menu

Main content |  back to top

Du kan finne svar på noen av de ofte stilte spørsmål.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Shell Kundeservice

Kundebehandlerne i Shell sitt kundesenter er klare til å besvare dine spørsmål og forespørsler samt gi råd om hvordan euroShell Card best kan brukes for å dekke bedriftens behov.

Ta kontakt per e-post eller telefon. Vær oppmerksom på at samtalen kan bli tatt opp og brukt til opplæring av våre medarbeidere.

Nye kunder   

Telefon:   (+47) 22 66 57 00

E-mail:     nykortkunde-no@shell.com 

Eksisterende kunder

Telefon:   (+47) 22 66 57 00

Generelle forespørsler

E-mail:     kort-no@shell.com 

Kommentarer og klager

Send e-post til:  kort-no@shell.com 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Undersøkelse og Produksjon - Hovedkontor, Stavanger

Kontoradresse: Tankvegen 1, Tananger
Postadresse: Postboks 40, 4098 Tananger
 
Telefon: +47 51 69 30 00
Telefax: +47 51 69 30 30
E-post: Kontakt oss skjema   
Foretaksnr: NO 914 807 077 MVA 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Salg, Markedsføring og Bilistmarkedet, Oslo

Kontoradresse: Drammensveien 134, Skøyen
Postadresse: Postboks 1154 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: +47 22 66 50 00
Telefax: +47 22 66 51 48

Shell Kundesenter: Telefoner og kontaktinformasjon  

Telefax Shell Kundesenter: + 47 22 66 55 41

Shell Gas (LPG): Ved fare for gasslekkasje: +47 22 88 30 70 (24-timers nummer)

For besøkende som bruker kollektivtrafikk til Oslo kontoret er holdeplassene Thune holdeplass (buss og trikk), samt Skøyen stasjon (tog). Det finnes parkeringshus i nærheten. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftsorganisasjonen, Kristiansund

Kontoradresse: Råket 2, Kristiansund
Postadresse: Råket 2, 6500 Kristiansund N

Telefon: +47 71 56 40 00
Telefax: +47 71 56 40 40

E-post: Kontakt oss skjema   

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ormen Lange Drift, Nyhamna

Adresse: A/S Norske Shell - Ormen Lange Drift, Nyhamna, 6480 Aukra

Telefon: +47 71 17 80 00
Telefax: +47 71 17 80 01

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Shell Technology Norway (STN), Oslo og Stavanger

OSLO

Kontoradresse: Drammensveien 134, Skøyen

Postadresse: Postboks 1154 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: +47 22 66 50 00

E-post: Kontakt oss skjema    

For besøkende som bruker kollektivtrafikk til Oslo kontoret, er holdeplassene Skøyen stasjon for tog, samt Thune holdeplass for buss og trikk.

Se rutetider for flytoget på www.flytoget.no .

Det finnes parkeringshus i nærheten.

STAVANGER
Kontoradresse:  Tankvegen 1, Tananger
Postadresse:  Postboks 40, 4098 Tananger

Telefon: +47 51 69 30 00

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaling til Shell

Betaling i norsk valuta
Nordea Bank Norge ASA
Middelthuns gate 17
0368 Oslo
Kontonr.: 6038 05 41435
SWIFTCODE: NDEANOKKXXX
IBAN: NO6960380541435


Betaling i utenlandsk valuta
JP Morgan Chase Bank, National Association
1 Chaseside
Bournemouth, BH7 7DA
Kontonr.: 15123219
SWIFTCODE.:  CHASGB2LXXX
IBAN.: GB92CHAS60924215123219

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------