Jump menu

Main content |  back to top

Shells medarbeidere har et felles sett med kjerneverdier: ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Vi tror også fullt og fast på den grunnleggende betydningen av tillit, åpenhet, samhandling og profesjonalitet, samt stolthet over det vi gjør.

Som en del av forretningsprinsippene forplikter vi oss til å bidra til bærekraftig utvikling. Dette krever at kortsiktige og langsiktige interesser må veies opp mot hverandre, der økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige hensyn er
en del av beslutningsprosessen.