Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Ny appfunksjon kan spare bilister for tusenlapper

Forbruk av drivstoff og kjørestil har ofte en nær sammenheng, og de beste bilførerne kan årlig spare flere tusenlapper sammenliknet med de mer ubevisste førerne. A/S Norske Shell har nå verdenslansering på en appfunksjon som registrerer bilturen, for deretter å gi tilbakemeldinger på kjørestilen din.

Kun små endringer i kjørestilen kan være nok til å redusere både forbruket og utslippet til en gjennomsnittssjåfør betydelig. Om man har som mål å bli en dyktig økofører, kreves det imidlertid en bevissthet rundt egen kjøring over tid.

Den nye applikasjonsfunksjonen fra Shell, som lanseres som et nytt element i Shell Motorist-appen, har fått navnet Shell Drive og er utviklet for å være et nyttig redskap i jakten på en mer effektiv kjørestil. Smartere kjøring betyr blant annet større distanse tilbakelagt per liten drivstoff.

Måler akselerasjon

Shell Drive, Motorist App

Shell Motorist App er ment som et verktøy både for læring og konkurranse. Bilister som bruker Drive-funksjonen blir målt mot andre bilister i samme region, og de som oppnår flest poeng i løpet av en tidsperiode er med i trekningen av drivstoffpremier fra Shell.

Shell Drive måler kjøremønster ved å registrere ønsket reiserute ved bruk av GPS-funksjonen i telefonen.  Her måles hastighet, akselerasjon og nedbremsing i alle faser av bilturen, og på den måten kan appen gi tilbakemeldinger på kjørestil og komme med tips til hvordan man effektiviserer sin egen stil.

Tilbakemeldingene vises med markeringer i selve kjøreruten, samt korte animasjonsfilmer der utfordringene blir presentert. 

– Det er liten tvil om at norske bilister generelt har mye å spare på å kjøre økonomisk og miljøvennlig. Moderne biler har senket drivstofforbruket betraktelig på få år, men dersom den enkelte bilist blir mer bevisst på egen kjørestil kan forbruket reduseres ytterligere, sier markedskoordinator i retailavdelingen i A/S Norske Shell, Sigrid Louise Gundersen Philippart.

– Kraftig akselerasjon og bremsing øker forbruket radikalt, og våre beregninger viser at man kan spare så mye som 17 prosent drivstoff dersom man kjører optimalt. Når man setter dette i et større perspektiv, snakker vi store besparelser både for norske bilister og for miljøet, sier Philippart.

Shell Motorist App er gratis, og eksisterende versjon er foreløpig kun tilgjengelig for iPhone. 

Sigrid Gundersen

Markedskoordinator i retailavdelingen i A/S Norske Shell, Sigrid Louise Gundersen Philippart, viser Shells siste verdenslansering: en app som hjelper deg med å forbedre kjørestilen.