Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

10 år siden Ormen Lange ble vedtatt

Da Stortinget i april 2004 vedtok utbyggingen av Ormen Lange var det både slutten på en politisk prosess med mål om at gassen fra feltet skulle ilandføres, og begynnelsen for et industrieventyr på nordvestlandet.

Ormen Lange var da Norges største enkeltinvestering. En intens design og byggeperiode under ledelse av Hydro ble avsluttet med første gass i september 2007, og med Shells overtakelse av operatørskapet i desember samme år. 

-Vi lovet oss selv at vi aldri skulle være for sein en gang til, sier tidligere fylkesordfører i Møre og Romsdal Ole Øverland. Regionen var opptatt av at gass fra nye felt i Norskehavet måtte ilandføres, men de hadde kommet for seint på banen med dette da Åsgard ble prosjektert.  –Vi satset derfor på ”Ormen til Møre” som et politisk drevet prosjekt, og er meget fornøyd med resultatene fra dette Stortingsvedtaket, sier Øverland.   

 -De ti årene har gått fort, men resultatene har vært svært oppløftende, både når det gjelder driften av feltet og ringvirkningene det har skapt, sier Shells driftsdirektør Gunnar Ervik.  Han viser mellom annet til at Ormen Lange-feltet har hatt en regularitet i driften som få komplekse prosjekt som kan vise til.  – Anlegget har fungert svært godt, og samhandlingen med både de nærmeste naboene og samfunnet rundt, med det regionale næringslivet og med teknologimiljøene har vært upåklagelig. 

-Ormen Lange har bidratt til å løfte nasjonal spisskompetanse til et høyere nivå, både når det gjelder subsea og landanlegg, sier professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde, som også har vært fagansvarlig for Møreforsknings analyse av leverandøreffektenene fra Ormen Lange de fem første fulle driftsårene.

Rapporten viser at  de lokale og regionale ringvirkningene av investeringer og drift for de fem første driftsårene 2008-2012 er høyere enn beskrevet i konsekvensutredningene forut for utbyggingen.  

17 % av samlede utgifter til drift og prosjekt har gått til Midt-Norge, mens for driften av landanlegget på Nyhamna er 45% andel Midt-Norsk.  Antall årsverk i ringvirkninger for Molderegionen var for 2013 anslått til 700 personer, mens planen som ble vedtatt i 2004 estimerte 400.   

Rapporten fra analysen fra Møreforskning  er ferdigstilt og kan lastes ned på norsk eller engelsk fra www.mfm.no/index.cfm/pageID/2015.

 

Et knippe av gamle og nåværende aktører i og rundt Ormen Lange var samlet på Aukra 2.april for å markere 10 år siden Stortingsvedtaket.

Et knippe av gamle og nåværende aktører i og rundt Ormen Lange var samlet på Aukra 2.april for å markere 10 år siden Stortingsvedtaket.