Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Hver fjerde nordmann skal på bilferie i sommer

I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Infact svarer 26,5 prosent av nordmenn at de skal på bilferie i sommer. De fleste bilturister svarer at mobilitet og frihet er fremste årsak til at de ferierer med bil.
Anita Sørlundsengen, Shell

Anita Sørlundsengen, Retaildirektør for bilistmarkedet i A/S Norske Shell.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Infact på vegne av A/S Norske Shell, indikerer at bilferie er en av de mest populære ferieformene for nordmenn i 2014.

Men hvor vi skal reise, hva vi liker og hva vi misliker med bilferie, avhenger i hovedsak av kjønn, alder og hvor vi kommer fra, viser undersøkelsen til InFact. 

Menn er de mest aktive bilturistene, hvorav 30 prosent oppgir at de skal på bilferie, mot 23 prosent kvinner. Fordelt på landsdeler er Trøndere de mest aktive bilferierende i 2014, hvor rundt 30 prosent svarer at de skal på biltur i ferien.

Sørlendinger og Vestlendinger følger tettest på med henholdsvis 29 og 28 prosent. Nordlendinger er minst interessert i bilferie – her svarer 67 prosent at de ikke skal på bilferie i sommer.

Når det kommer til endelig destinasjon er tallene fordelt slik: 22 prosent skal feriere i Sør-Norge, 13,5 prosent i Nord-Norge, mens drøye 50 prosent setter kursen over landegrensen for å nyte sommeren.

Blant landsdelene er det flest sørlendinger som svarer at de skal på bilferie til utlandet – hele 57 prosent av de ferierende i sør oppgir dette.  Blant nordmenn flest er Sverige og Danmark de mest populære utfartsmålene for bilferien, 31 prosent av deltakerne i undersøkelsen reiser hit.  

Retaildirektør i A/S Norske Shell, Anita Sørlundsengen, ser sammenhengen mellom livssituasjon og interessen for bilferie.

– Når vi ser på alder er det liten tvil om at aldersgruppen mellom 30 og 44 år er de mest aktive bilturistene, sier Anita Sørlundsengen. 

- Denne gruppen inneholder jo også de fleste småbarnsforeldre, og bilferie vet vi er populært i dette segmentet. Favorittsommerferien for en norsk småbarnsfamilie er nok å finne på svenske og danske landeveier, sier Anita Sørlundsengen. 

Elsker friheten

Bilferie kan være kjekt for både store og små.

Bilferie kan være kjekt for både store og små.

På spørsmål om hva nordmenn liker best med bilferie, svarer klart flest (41 prosent) at frihet og mobilitet er den viktigste årsaken til at de ferierer i bil. 8,5 prosent mener at bagasjekapasitet er det beste, mens knappe 8 prosent mener at det sosiale er det beste med bilferien.

Det er først og fremst unge under 30 år som mener det sosiale aspektet er viktigst, mens småbarnssegmentet svarer mest positivt på bagasjekapasitet. Mindre enn to prosent svarer at de velger bilferie på grunn av lavere miljøutslipp enn flyreiser. 

Hva mener så nordmenn er det verste med bilferien? Omtrent hver fjerde bilferierende mener at å sitte stille lenge er det verste med bilturisme.

Irritasjonsmomenter som dårlige veier (20 prosent) og køtrafikk (15 prosent) følger på de neste plassene, og nærmere 10 prosent mener at utålmodige barn i baksetet er den største utfordringen. Bilsyke kommer nederst med knappe 5 prosent.

– At man må sitte stille lenge i bilen kan være en prøvelse for store og små, men dersom man passer på å ta hyppige pauser underveis, og strekke på beina eller ta en ispause når man tanker bilen, vil bilferien bli en positiv opplevelse for alle, avslutter retaildirektør i Norske Shell, Anita Sørlundsengen.

INFO:

For mer informasjon eller ytterligere kommentar, vennligst kontakt A/S Norske Shell ved Alice Bergfall, tlf. 97 06 90 38 eller e-post: alice.bergfall@shell.com