Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Fisjonsmelding

A/S Norske Shell foretar en restrukturering ved at deler av nedstrømsvirksomheten i A/S Norske Shell fisjoneres ut til Smart Fuel AS 1. september 2014. Smart Fuel AS er et selskap i Shell-gruppen.

Virksomhetene dette gjelder er bensinstasjonsnettet (Retail),  flydrivstoff (Aviation), kommersielle brensler (Commercial Fuels, inkludert lokale Marine Fuels), asfalt (Bitumen) og forsyningsterminalen/depot (avdelingen Supply & Distribusjon).

Dette er en intern restrukturering i Shell-konsernet og fisjonen vil ikke innebære endringer i nedstrøms- eller oppstrømsaktiviteter i Norge.

Sideverktøy