Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Shell inngår avtale med ST1 for salg av sin nedstrømsvirksomhet i Norge

I dag (18.12) kunngjorde Shell at en avtale har blitt inngått med ST1 for salget av sin nedstrømsvirksomhet i Norge. Salgsavtalen inkluderer bensinstasjonsnettet (Retail), industri- og marinemarkedet (Commercial Fuels) samt transport og forsyning (avdelingen Supply & Distribusjon). I tillegg vil Shells flydrivstoff-virksomhet (Aviation) i Norge bli et 50/50 Joint Venture (JV) med ST1.

Salget forutsetter myndighetsgodkjennelse og er forventet fullført i løpet av 2015.

Avtalen inkluderer en såkalt Retail Brand Licence Agreement (RBLA). Shells merkevare, kvalitetsdrivstoff og andre produkter vil derfor fortsatt benyttes på bensinstasjonene og EuroShell-kortet vil også fortsatt være tilgjengelig for kundene.

– Vi har en lang og stolt historie i Norge og det var med distribusjon og salg av drivstoff at Norske Shell startet for 102 år siden. Selv om dette er en vemodig dag på mange måter, har jeg stor tro på at våre ansatte som blir berørt av salget har en spennende tid foran seg, og at endringen i eierskap vil åpne opp for nye muligheter. Vi skal nå og fremover fortsatt betjene kundene våre på best mulig måte. ST1 får muligheten til å overta en solid og robust virksomhet, med svært kompetente og engasjerte medarbeidere. Her har de nye eierene et meget godt utgangspunkt for å styrke forretningen videre og fortsette den verdiskapingen som Shell har lagt grunnlaget for, sier Tor Arnesen, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Andre Shell-virksomheter i Norge, som Gasnor og oppstrømsvirksomheten (leting og produksjon) vil ikke bli berørt av salget, og vil fortsette å operere som før.

Salget er i tråd med Shells globale strategi om å konsentrere sin nedstrømsvirksomhet hvor den kan være mest konkurransedyktig på lang sikt.

Frem til salget blir ferdigstilt vil Shell fortsette å drive sin nedstrømsvirksomhet i Norge med HMS og kundefokus som prioritet.

Kontaktperson:

Alice Bergfall

Kommunikasjonssjef for distribusjon, salg og markedsføring i A/S Norske Shell

Mob: 97 06 90 38

Sideverktøy