Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

GTL i drivstoffet reduserer lokal luftforurensing i vinterkulda

Tester viser at tilsetning av GTL (Gas to Liquids) i diesel reduserer lokale utslipp av partikler og nitrogenoksider (NOx). Shell tilsetter i dag opptil 50 prosent egenprodusert GTL i dieselen på Østlandet om vinteren. – En reduksjon i utslipp av NOx og partikler er viktig for luftkvaliteten i storbyene på vinterstid, noe GTL viser seg å bidra til, sier produktekspert i Shell, Marit Soleim.
GTL produkter pa glass

GTL – eller Gas to Liquids – er flytende drivstoff utviklet av naturgass. Når man fremstiller diesel av naturgass får man et produkt som brenner renere og mer fullstendig enn diesel produsert fra råolje. Resultatet er at utslippet av sot og partikler fra motoren reduseres.

– Shell har mange års erfaring med GTL både som blandekomponent i vanlig diesel og bruk av ren GTL. Undersøkelser viser at GTL har betraktelig lavere utslipp av blant annet NOx og partikler enn konvensjonell råoljebasert diesel, spesielt hos tunge kjøretøy - noe som er gode nyheter med tanke på luftkvaliteten i storbyene i vinterkulda, sier Soleim.

GTL-drivstoff er et blankt produkt, som knapt inneholder noe svovel eller aromater. 100 prosent GTL benyttes blant annet i transportbransjen i Tyskland og Nederland. Det ikke alle vet, er at Shells diesel på selskapets stasjoner i Øst-Norge, helt fra Dombås i nord til Drammen i vest, inneholder GTL.

Marit Soleim, produktekspert i Norske Shell

Marit Soleim, produktekspert i Norske Shell

– Shell har forsket på GTL i over 40 år, og har gjennomført en rekke tester med GTL i tungt trafikkerte byer rundt om i verden, både på tunge kjøretøy og personbiler. Disse testene har blant annet vist at busser, lastebiler eller drosjer som kjører med høye konsentrasjoner GTL bidrar til bedre luftkvalitet, forteller Marit Soleim.

Hvor mye GTL som kan blandes i dieselen er avhengig av kvaliteten på de andre blandekomponentene, samt tettheten av drivstoffet totalt. Ren GTL møter i dag formelt ikke den europeiske kvalitetsstandarden for diesel, men ved å blande GTL i råoljebasert diesel kan man likevel dra nytte av de positive egenskapene som GTL har.

Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail i Norge

Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail i Norge

– Personbiler kan ved bruk av diesel som inneholder GTL først og fremst redusere sitt utslipp av partikler. Ved bruk av produktet i ren form, har GTL redusert utslipp av partikler med opptil 40 prosent. For lastebiler og busser har ren GTL redusert utslippet av partikler med opptil 30 prosent og NOx med over 10 prosent, avhengig av motorteknologi. Når GTL blandes med vanlig diesel, er utslippsreduksjonene omtrent proporsjonale med hvor mye som er blandet inn – altså jo mer GTL, desto større utslippsreduksjon, forklarer Daniel Hind, markedssjef i Shell Retail i Norge.

Lokal forurensing og dårlig luftkvalitet er et kjent problem i mange større byer. Daniel Hind mener at bruk av diesel med GTL kan utgjøre en forskjell i positiv retning.

–Innblanding av GTL i råoljebasert diesel kan være et umiddelbart bidrag til renere forbrenning og reduserte utslipp, uten at det koster ekstra for forbrukeren, avslutter Hind.

Sideverktøy