Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Shell ferdigstiller salget av sin nedstrømsvirksomhet i Norge

Shell har ferdigstilt salget til St1 Nordic Oy av Smart Fuel AS, som består av bensinstasjonsnettet (Retail), industri- og marinemarkedet (Commercial Fuels) og transport og forsyning (Supply & Distribusjon). Shell går også inn i en 50/50 joint venture med St1 for flydrivstoffvirksomheten Aviation Fuelling Services Norway AS.
shell station in norway

Salget inkluderer en merkevarelisens, som betyr at Shells merkevare vil forbli synlig langs norske veier. Shells drivstoff og andre produkter vil også fortsette å være tilgjengelig ved de 404 bensinstasjonene som nå overtas av St1.

– Shell har en lang og stolt historie i Norge og det var med distribusjon og salg av drivstoff at Norske Shell startet for 103 år siden. Jeg er glad for at Shells merkevare forblir synlig på norske veier, fra Nordkapp i nord til Mandal i sør. St1 overtar en solid og robust virksomhet med svært kompetente og engasjerte medarbeidere, noe som gir de nye eierne et meget godt utgangspunkt for å styrke forretningen videre og fortsette den verdiskapingen som Shell har lagt grunnlaget for, sier Tor Arnesen, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Shell annonserte et mulig salg av sin nedstrømsvirksomhet i Norge i januar 2014, og en salgsavtale ble signert med St1 i desember samme år. Konkurransetilsynet har tidligere godkjent salget, som ble ferdigstilt i dag. Salget er i tråd med Shells globale strategi om å konsentrere sin nedstrømsvirksomhet hvor den kan være mest konkurransedyktig på lang sikt. Partene har av kommersielle grunnet blitt enige om å ikke oppgi salgsverdien.

Andre Shell-virksomheter i Norge, som Shell Energy, Gasnor og oppstrømsvirksomheten (leting og produksjon) blir ikke berørt av salget, og vil fortsette å operere som før. Norge er viktig for Shell, som forplikter seg til langsiktig virksomhet i landet. 

Mediekontakt:

Alice Bergfall, kommunikasjonsrådgiver i A/S Norske Shell, tel. 97 06 90 38

Sideverktøy