Jump menu

Main content |  back to top

News and Media Releases

Shells Jazzstipend 2015 til Kristoffer Eikrem

Kristoffer Eikrem fra Molde fikk denne uken tildelt Shells Jazzstipend 2015. Shellstipendet deles annet hvert år som Jazzstipend under Jazzfestivalen i Molde, og annet hvert år under Operafestukene i Kristiansund som et Musikkteaterstipend. Stipendet er på 50.000 kroner, og prisvinneren får også sette opp egen konsert på neste års festival.
tor-arnesen-and-managing-director-of-a-s-norwegian-shell

Tor Arnesen, administrerende direktør i A/S Norske Shell (til venstre) overrakte Shells Jazzstipend til Kristoffer Eikrem (høyre) i forbindelse med åpningen av Molde Jazzfestival denne uken.

Tor Arnesen, administrerende direktør i A/S Norske Shell sto for overrekkelsen av prisen og siterte fra juryens begrunnelse:

- Noe av det som kjennetegner mange av de mest interessante yngre jazzmusikerne i Norge i dag, er at de virker å ha en åpen og inkluderende holdning til musikalske uttrykk, en kunnskap og en kjærlighet til det tradisjonelle i kombinasjon med en vilje til utforsking og eksperimentering, og en musikalsk iderikdom samt instrumentell ferdighet til å kunne sette dem ut i livet. Med dette som utgangspunkt ligger mye til rette for å kunne lage spennende og sjangeroverskridende musikk. Kristoffer Eikrem er et utmerket eksempel på dette. Eikrem har med de ulike prosjektene han har tatt del i vist en allsidighet og vilje til å prøve ut nye ting, samtidig som hans musikalske personlighet, både som komponist og som musiker, har vært tydelig i hver instans.

Kristoffer Eikrem er født i Molde men har i senere tid bodd i Oslo, hvor han har studert ved Norges Musikkhøgskole. Herfra har han også hatt meste sitt musikalske virke, og han har turnert i Europa, Asia og Sør-Afrika, så vel som i Norge. 

Sideverktøy