Jump menu

Main content |  back to top

Upstream

I Oppstrøm er kjernevirksomheten vår leting etter og utvinning av olje og naturgass, samt utbygging av store nye prosjekter hvor vår teknologi og kunnskap kan bidra til verdiskapning.

Integrated Gas & New Energies

I Integrert Gass er kjernevirksomheten vår flytende naturgass (LNG), og konvertering av gass til væske (GTL) - som kan lagres på en trygg måte og fraktet til markeder verden over.

Downstream

I Nedstrøm, gjør vi råolje om til raffinerte produkter, som blir distribuert internasjonalt til bruk i industri, transportsektoren og av privatkunder. I tillegg produserer og markedsfører vi petrokjemiske produkter for industriell bruk. Shell sin oljesandvirksomhet i Nord-Amerika er også en del av nedstrømsvirksomheten.

Projects & Technology

Vår Prosjekt & Teknologi-avdeling (P&T) er ansvarlig for å levere nye utbygginger og utviklingsprosjekter. Prosjekt & Teknologi har også ansvaret for vår portefølje innenfor forskning og utvikling. Forskning og utvikling er viktig for at vi skal kunne gjøre innovative og økonomisk lønnsomme investeringer i fremtiden.

Sideverktøy