Jump menu

Main content |  back to top

A car gets worked on at the start line during day 4 of the Shell Eco-marathon Europe 2014, Sunday, May 18, 2014, at the Ahoy Center in Rotterdam, Netherlands. (Ronny Rozenberg/AP Images for Shell)

For å bidra til bærekraftig utvikling arbeider studentdeltakerne i Shell Eco-marathon både med nye former for drivstoff, samt forbedrer måten vi utnytter de eksisterende på.

For å øke kjøretøyenes energieffektivitet arbeider studentene blant annet med motormekanikk, bilens chassis, aerodynamikk, forskjellige typer dekk og kjøreteknikker. Studentenes originale, tekniske løsninger er basert på de deltakende skolenes mangeårige forskning i energieffektivitet og drivstofføkonomi.

Utvikling av renere drivstoff

En måte å bidra til å beskytte miljøet på er å forbedre energieffektiviteten til tradisjonelle drivstoff som bensin og diesel. En annen måte er å utvikle og teste ut renere og mer miljøvennlige energiformer som LPG, strøm, solenergi og biodrivstoff. Deltakerne i Shell Eco-marathon har gjennom de siste årene bevist hvor langt grensene for miljøriktige transportformer kan strekkes.

Fra 680 km til over 3 000 km på en liter drivstoff

I 1985 kunne deltakerne kjøre 680 kilometer på en liter drivstoff. Nå tilbakelegger de beste kjøretøyene over 3 000 kilometer på en liter drivstoff. Denne stigningen illustrerer at vi har et potensial for å langt når det kommer til energieffektivitet og drivstofføkonomi. I tillegg åpner introduksjonen av alternative energikilder opp for helt nye perspektiver.