Jump menu

Main content |  back to top

the story behind sem

Ideen til Shell Eco-marathon oppstod i et Shell-laboratorium.

Det originale konseptet for Shell Eco-marathon er over 70 år gammelt og stammer fra Shells forskningslaboratorium i Illinois, USA. Her eksperimentere noen forskere på hvor langt de kunne kjøre på en gallon (1 gallon = 3,8 liter) bensin. I 1977 ble den første konkurransen arrangert for studenter, og året etter introduserte Shell en åpen konkurranse.

Lang tradisjon

Det første «egentlige» Shell Eco-marathon ble arrangert i Frankrike i 1985. Konkurransen var i mange år primært en fransk begivenhet, men det kom hele tiden flere internasjonale lag til. I dag er Shell Eco-marathon en global begivenhet med løp både i Europa, Amerika og Asia.

Et paradis for oppfinneren

Konkurransen har siden begynnelsen vært en boltreplass for enhver oppfinner med hang til motorer. I tillegg spiller det sosiale element også en stor rolle fordi Shell Eco-marathon gir studentene mulighet til å møtes og konkurrere med andre entusiaster fra andre land.

Fremtidsfantasier og idérikdom

Gjennom årene har Shell Eco-marathon bydd på mange kreative forslag på forskjellige typer kjøretøy, som kjører på alt fra tradisjonelt drivstoff som diesel og bensin til hydrogen, solceller og biodrivstoff. Shell Eco-marathon er en god blanding av fremtidstekning, idérikdom, motorentusiasme og fantasifullt design.