Jump menu

Main content |  back to top

Om Shell - Hvem vi er

Shell er en global gruppe energi- og petrokjemiske selskaper. Vårt mål er å oppfylle energibehovene i samfunnet, på måter som er økonomisk, sosialt og miljømessig levedyktige, nå og i fremtiden.

I denne seksjonen

Vi setter høye standarder for ytelse og etisk atferd som vi benytter internasjonalt.

Vi har ca. 93.000 ansatte i mer enn 70 land og distrikter. Våre ansatte er sentrale for leveringen av vår strategi.

Det som startet som en liten forretning som solgte antikviteter og skjell i London for nesten 200 år siden, er i dag en av verdens største energibedrifter.

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning.