Jump menu

Main content |  back to top

Andreas Lunde

Andreas Lunde overtok som A/S Norske Shells kommunikasjonsdirektør i februar 2010.

Større bilde av Andreas Lunde.