Jump menu

Main content |  back to top

Bernt Granås

Bernt Granås (født 21. november 1963) arbeidet første gang i Shell som student i 1984, og ble siden fast ansatt som prosessingeniør i 1987.

Han var med på Draugen-utbyggingen, og gikk etter oppstart i gang med utbedringsprosjekter som vokste til blant annet Draugen Upgrade, Draugen Gas Export, og etableringen av Norske Shell Field Engineering.

Gjennom syv år hadde han flere roller i Sakhalins prosjektledelse, og tiltrådte som Ormen Lange prosjektleder da Shell tok over Ormen Lange 1. desember 2007. 

Han er også representant i Norge for teknisk direktør EP-Europe.

Granås er utdannet sivilingeniør i Natural Gas Engineering fra University of Salford England.