Jump menu

Main content |  back to top

Frank Rogne

 

Frank Rogne (født 4. november 1956) var i tre år prosjektleder innen økonomi og logistikk i ABB før han kom til A/S Norske Shell våren 1985. Han har hatt en rekke ulike stillinger innen økonomi og analyse.

I 1998 ble Rogne økonomileder for Shells norske nedstrømsvirksomhet. Senere ble ansvarsområdet utvidet til Norden. Fra juli 2005 var han økonomidirektør for Shell Retail i Storbritannia og Norden før han i mai 2007 gikk inn i stillingen som finansdirektør i A/S Norske Shell. Han har i tillegg vært selskapets Senior Downstream Representative i Norge i perioden 2000 til 2007.

Rogne er Master of Science innen industriell økonomi fra Tekniska Høgskolan i Linkøping.