Jump menu

Main content |  back to top

Øystein Knutsen

Øystein Knutsen (født 7. juni 1971) er utdannet sivilingeniør i reservoar teknologi fra universitetet i Stavanger i 1995. Han har i mesteparten av karierren arbeidet innen produksjonsoptimalisering og feltutvikling. Han har internasjonal erfaring fra Australia og Malaysia, og har ledet en rekke prosjekter i tidlig fase. Knutsen har siden 2003 hatt en sentral rolle innen videreutvikling av Draugen feltet.