Jump menu

Main content |  back to top

Torhild Rossum

Torhild Rossum har vært juridisk direktør i selskapet siden 1998, og hatt stillinger innen den juridiske funksjonen i Stavanger, den Haag og Oslo siden hun ble ansatt i 1985.

Rossum har yrkeserfaring fra Justisdepartementet, advokatfirmaet McCarthy i Canada, og Lillehammer Olympiske Organisasjons Komite. 

Torhild har juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo, eksamen fra Handelshøyskolen BI (bedriftsøkonom) og advokatbevilling.

        

Større bilde av Torhild Rossum