Jump menu

Main content |  back to top

Begynnelsen

Marcus Samuel, grunnleggeren av Shell Transport and Trading Company

Marcus Samuel, grunnleggeren av Shell Transport and Trading Company

 For nesten 200 år siden begynte en antikkforhandler i London å importere skjell fra det fjerne østen for å utvikle en eksotisk dekor. Marcus Samuels forretning la grunnlaget for en blomstrende import-/eksportforretning som senere ble drevet av hans sønner, Markus junior og Sam.

På dette tidspunktet ble olje stort sett brukt i belysning og smøremidler og industrien var basert i Baku, Russland, med sine store lagre med olje av høy kvalitet og strategisk naturlig havn.

Revolusjonering av oljetransport

Introduksjonen av forbrenningsmotoren i 1886 førte til en oppsving i etterspørselen av transportdrivstoff. Samuel-brødrene bygget på sin ekspertise innen sjøtransport, og bestilte en flåte av dampskip til å frakte olje i bulk. De revolusjonerte oljetransport med jomfruturen til deres første tankskip, Murex.

I 1892 var Murex det første tankskipet noensinne til å krysse Suez-kanalen. Brødrenes selskap ble kalt Shell Transport and Trading Company i 1897 og brukte muslingen som logo.

Selskapet blir til Royal Dutch Shell

Shell Transports aktiviteter i Østen, kombinert med jakt på nye ressurser av olje for å redusere avhengigheten av Russland, førte den i kontakt med Royal Dutch Petrolem.

De to selskapene forente krefter i 1903 for å beskytte seg mot Standard Oils dominans. De ble fusjonert til Royal Dutch Shell Group i 1907. Shell endret sin logo til kamskjell, som brukes i dag.

Innen slutten av 1920-tallet var Shell verdens fremste oljeselskap, og leverte 11 % av verdens råolje og eide 10 % av tankskiptonnasjen.

1930-årene var vanskelige: gruppens aktiva i Mexico ble beslaglagt og tvunget til å gi generøse betingelser til den venesuelanske regjeringen da den nasjonaliserte sine oljefelt.

Utvikling etter krigen

Etter 2. Verdenskrig, førte freden til økning i bruk av biler, og Shell utvidet sin virksomhet til også å omfatte Afrika og Sør-Amerika. Sjøfrakt ble større og bedre drevet.

I 1947 boret Shell den første komeriselt levedyktige offshore-oljebrønnen i den meksikanske gulfen. Innen 1955 hadde Shell 300 brønner. I 1958 startet Shell produksjon i Nigeria.

Oljekrisen

I 1969 tok Ghaddafi makten i Libya, og kuttet oljeproduksjon og hevet priser. Andre produsenter truet med å gjøre det samme og Yom Kippur-krigen i 1973 førte til at krisen kulminerte. I løpet av noen uker firedoblet OPEC-landene oljeprisen og fremtvang en to måneder lang boikott. Den økonomiske effekten på Vesten var katastrofisk.

Nye ressurser

Nordsjø-plattformen

Nordsjø-plattformen

1970-tallet var merkbart for Shells utvikling av oljefeltene i Nordsjøen og Sør-Amerika. De var vanskelig og kostbart å gjøre, men viktig på grunn av de reduserte leveransene fra Midtøsten.

I 1978 fullførte Shell Cognac-boringen og produksjonsplatatformen i den meksikanske gulfen, verdens høyeste plattform ved 1100 fot.

Utvidelse

Fra midt på 1990-tallet intensiverte det offentlige søkelyset på oljeindustrien etter hvert som miljøspørsmål dukket opp. Shell ble kritisert for å kvitte seg med Brent Spar-plattformen og møtte også problemer i Nigeria. Etter hvert som det nye millenniumet startet, utvidet Shell i Kina og Russland.

I 2005 oppløste Shell sin gamle bedriftsstruktur for å skape ett enkelt, nytt selskap. Shell er fortsatt en av verdens største olje- og gassbedrifter. Vi har interesser i flytende naturgass og gass-til-væske-produkter. Vi bidrar til å utvikle bærekraftig biologisk drivstoff, og vi er involvert i vindprosjekter.

Sideverktøy