Jump menu

Main content |  back to top

Lytte til ansatte

Vi verdsetter kommunikasjon og konsultasjon med våre ansatte, direkte, via ansatteråd eller anerkjente fagforeninger.

Vi oppmuntrer alle våre ansatte til å rapportere sitt syn på våre prosesser og praksis på en trygg og konfidensiell måte til ledere eller personalledere. Vår globale telefonsupportlinje og nettside gir ansatte muligheten til å rapportere brudd på regler for god opptreden og Shells generelle forretningsprinsipper, konfidensielt og anonymt.

Allsidighet og inkludering

Medarbeidere på Shell Chemicals Seraya-anlegget i Singapore

En allsidig arbeidsstyrke og et inkluderende arbeidsmiljø er avgjørende for vår suksess og er på linje med våre kjerneverdier som er ærlighet, integritet og respekt for mennesker.

De varierte ferdighetene og erfaringene til folk fra forskjellige kulturer, kjønn og aldersgrupper bidrar til våre forretninger. Dette hjelper oss å forstå kundene våre over hele verden bedre, og bygge sterkere relasjoner på lokalt nivå. Vårt fokus på allsidighet og inkludering betyr også at kunder, ansatte og partnere velger oss oftere.

Belønninger og fordeler

Vår konkurransedyktige lønn avspeiler markedsforholdene i landet der den ansatte er basert, og det høye nivået av kompetanse og erfaring som kreves. Vi anerkjenner og belønner individuelle resultater gjennom ytelsesrelatert lønn og bonuser, og fordelene vi tilbyr inkluderer vanligvis pensjonsordninger og helseforsikring.

Vi gir fleksibel arbeidspraksis der det er nødvendig og mulig, og vi tilbyr konkurransedyktige nivåer av årlige permisjoner og svangerskaps-/farspermisjoner. Vi legger også til rette for pauser i karrieren og sabbatsår hvis vi og våre ansatte oppmuntres til å delta i sosiale ansvarprosjekter, interessegrupper for ansatte og campus-rekruttering.

Karriereutvikling

Vi gir våre ansatte profesjonelle opplærings- og utviklingsprogrammer samt at vi tilbyr lederprogrammer og støtte. Når vårt personale jobber i internasjonale miljøer, får de ny innsikt og kunnskap. Vi oppmuntrer til kreativitet og innovativ tenking og vi gir ansatte muligheten til å møte nye utfordringer til å påta seg større ansvar.

Sideverktøy