Jump menu

Main content |  back to top

Shells generelle forretningsprinsipper

Diskusjon mellem tre personer

Våre åtte forretningsprinsipper er basert på våre kjerneverdier og fremmer tillit, åpenhet, teamarbeid, profesjonalisme og stolthet over det vi gjør. Vi var en av de første globale bedriftene til å fortelle hva vi sto for da vi publiserte våre generelle forretningsprinsipper i 1976.

Shells regler for atferd

Hvordan skal jeg reagere hvis en forretningspartner tilbyr meg en gave? Hva er "inside-informasjon" og hvordan må jeg takle det? Våre regler for god oppførsel gir praktiske råd til vårt personale om hvordan de skal overholde lover og forskrifter, hvordan de skal jobbe med andre og hvordan de skal løse spørsmål om forretningsatferd.

Regler for god oppførsel

Shells regler for god opptreden for for adm. dir. og økonomisjefer i gruppen er spesielt beregnet på å oppfylle kravene i punkt 406 i Sarbanes Oxley-loven (på engelsk) og noteringskravene for New Yorks aksjebørs (på engelsk), ved å gi en rekke implementrende krav innen redegjørelseskontroller og unngåelsen av interessekonflikter av ledere.

Sideverktøy