Jump menu

Main content |  back to top

Bærekraftig utvikling i Shell

Vi arbeider for å produsere renere energi og skape verdier for samfunnet, samt å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i måten vi driver vår virksomhet på.

Miljø

Vi oppdager stadig nye måter å begrense de konsekvensene virksomheten vår har på miljøet. Dette skjer blant annet gjennom partnersamarbeid med miljøverneksperter og bruk av ny teknologi.

Biodrivstoff og alternative drivstoff til transport

Hvordan kan lavkarbon-biodrivstoff bidra til å begrense CO2-utslipp selv om behovet for transport øker?

Samfunn

Vi leverer energi som støtter økonomisk vekst og utvikling. Samtidig ivaretar vi samfunnsinteressene i de områdene hvor vi har virksomhet, opprettholder omdømmet vårt og beskytter forretningsdriften vår.

Shell i samfunnet

Norske Shell har et overordnet mål om at våre aktiviteter skal gi positive ringvirkninger i områdene hvor selskapet opererer. Vår suksess avhenger av at vi viser respekt for mennesker og utøver miljøansvar.

Sikkerhet

Sikkerhet har alltid førsteprioritet hos oss. Les mer om hvordan vi beskytter våre medarbeidere, naboer og anlegg.

Bærekraftighetsrapporten

Den 10. april 2015 utga vi vår 18. rapport om bærekraft, Bærekraftighetsrapporten for 2014.