Jump menu

Main content |  back to top

Drivstofføkonomi
Studenter som deltar i Shell Eco-marathon, får lære om drivstofføkonomi i forbindelse med kjøretøydesign og om å gjennomføre et prosjekt fra A til Å, fra design til finansiering. For å få bilen så bensingjerrig som mulig, må deltakerne arbeide med motormekanikk, aerodynamikk og styreteknikk integrert med akademiske fag som fysikk, teknikk, matematikk og IT-kunnskaper. Alle tilpasninger spiller en rolle for å klare å lage en drivstofføkonomisk bil med et stramt budsjett.

Konkurransen i Nogaro i mai er en slags “eksamen” for et prosjekt som går over et helt år. Konstruksjon av konkurransebilen er integrert i læreplanen og omfatter flere ulike fag. Jakten på sponsorer er dessuten en god anledning til å presentere studentene for næringslivet gjennom den kontakten de har med ulike bedrifter.

Morgendagens biler
Gjennom å utforske nye konsepter bygger deltakerne i Shell Eco-marathon morgendagens biler. Det er biler som er energieffektive, mer drivstofføkonomiske og som har renere forbrenning. For å gi seg i kast med det virkelige liv, har Shell lansert en konkurranseklasse som kalles Urban Concept. Her ser bilene ut som vanlige biler. Sammen med prototypklassen og den alternative energiklassen er de en sentral del av Shell Eco-marathon.