Jump menu

Main content |  back to top

Våre lokal samfunn

Vi tar sikte på å være gode naboer i lokal samfunnet der vi driver vår virksomhet. Dette betyr mer enn å drive virksomheten vår på en ren og trygg måte: det betyr også å jobbe sammen med folk i nærheten til våre driftssteder, ta hensyn til deres bekymringer og hjelpe dem til å dra fordeler av vår virksomhet.

Dette inkluderer kjøpe lokale produkter og ansette lokale folk, og støtte sosiale investeringsprogrammer (shell.com).

 

Samfunnsinvestering

Vi støtter utviklingsprosjekter i lokalsamfunn direkte og indirekte gjennom den uavhengige stiftelsen Shell Foundation. Målet vårt er å arbeide sammen med lokalsamfunnene for å forstå deres lokale behov og håndtere samfunnsmessige eller økonomiske problemstillinger som er relevante for vår virksomhet, som for eksempel tilgang til energi, virksomhetsutvikling og trafikksikkerhet. Mange av programmene vi støtter har som mål å bli selvbærende, for eksempel ved å hjelpe unge til å starte egen virksomhet eller gjennom arbeidsopplæring. Våre medarbeidere deltar gjennom frivillig arbeid i samfunns- og miljøprosjekter verden over. 

For å bidra til å sikre bedre tilgang til moderne energi for husholdninger med lav inntekt, har vi vært med på å etablere partnerskapet Global Alliance for Clean Cookstoves. Dette er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt som har som mål å hjelpe 100 millioner husholdninger verden over til å gå over til rentbrennende kokeovner innen 2020. 

Les mer om samfunnsinvesteringer på vår globale nettside

Hvordan vi driver virksomheten vår

Shells generelle forretningsprinsipper omfatter også støtte til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med den legitime rollen som forretningsdrift innehar. Målet vårt er å arbeide med integritet, også når leting etter olje og gass fører oss inn i utfordrende områder og områder som er politisk sensitive. Vi betaler skatter og avgifter til myndighetene i landene hvor vi har virksomhet. Ofte er disse bidragene landenes viktigste inntekskilde.

Menneskerettigheter

Våre forretningsprinsipper omfatter mål om å respektere våre medarbeideres rettigheter, og om å støtte grunnleggende menneskerettigheter i tråd med den legitime rollen som forretningsdrift innehar. Vi arbeider også sammen med andre for å støtte internasjonale bidrag til å forbedre forståelsen av forholdet mellom forretningsvirksomhet og menneskerettigheter.

HIV og AIDS

Shells omfattende  HIV/AIDS-program gjelder over alt i selskapet, og slår fast at vi ikke skal diskriminere noen som er berørt av HIV/AIDS. Vi skal også bidra til at medarbeidere som er berørt av HIV/AIDS får behandling.  I samarbeid med andre selskaper og organisasjoner, støtter vi holdningskampanjer og bevisstgjøring rundt HIV/AIDS . Shell støtter tiltak for å begrense spredningen av HIV/AIDS i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Les mer om HIV og AIDS på vår globale nettside.

Sideverktøy