Jump menu

Main content |  back to top

Innovasjon i Shell

Vår satsing på innovasjon gir inspirasjon til mange gode ideer. Noen av disse blir til verdifulle teknologier og tilnærminger som bidrar til å dekke det økende behovet for energi på en bærekraftig måte.

Naturgass

Naturgass er det fossile brenselet som gir minst utslipp. Vi utvikler metoder for å frigjøre nye naturgassressurser.

Dypvannsteknologier

Vi anvender avanserte teknologier dypt under havoverflaten for å finne og produsere mer energi på en sikker måte.

Vindkraft

Våre vindturbiner bidrar til å utnytte en av de reneste energikildene vi har.

Under bakken

Vi anvender en rekke forskjellige teknologier for å utvinne mer olje og gass fra eksisterende felt, og bidrar til å påvise nye ressurser.

Smartere mobilitet

Vi finner stadig innovative måter å flytte på mennesker og varer, på en sikker og kostnadseffektiv måte og med mindre innvirkning på miljøet.

Shell Technology Norway (STN)

STN er etablert for å utvikle teknologi der norsk industri og forskningsmiljøer har en ledende posisjon.

place Holder