Jump menu

Main content |  back to top

Økt oljeutvinning: Når et oljefelt når slutten på sin normale levetid, vil opptil to tredjedeler av oljen fremdeles være igjen i bakken. Det er for dyrt å produsere den gjenværende oljen på tradisjonell måte. Ved å anvende metoder for økt oljeutvinning kan en imidlertid hente opp mer olje til overflaten til en rimeligere pris. Disse metodene bruker varme, oppløst gass og andre kjemiske stoffer til å endre oljens flytegenskaper, noe som gjør den enklere å produsere.  I følge International Energy Agency, kan en frigjøre ytterligere 300 milliarder fat olje ved å øke produksjonen på denne måten.

Bilder av undergrunnen:Vi bruker avansert seismisk teknologi til å danne et bilde av underjordiske olje- og gassreservoarer, langt under jordas overflate. Seismisk testing går ut på å skape små eksplosjoner eller vibrasjoner i overflaten for å danne seismiske bølger – hovedsakelig lydbølger – som reflekteres fra underjordiske berglag. Datamaskiner gjør deretter opptak av disse ekkoene om til tredimensjonale høyresolusjons-bilder av reservoarene og undergrunnen. Vi overvåker også endringer over tid. Slik får vi en fjerde dimensjon i våre data.

Boring: Ved hjelp av nye teknologier har vi forlenget brønnene til mer enn ti kilometer, og ikke nødvendigvis rett ned. Vi kan nå bore brønner som går flere kilometere på tvers gjennom bakken. Noen ganger bores det gjennom flere oljelommer med en og samme brønn.

Smart Fields®: Vi optimaliserer også oljeproduksjonen ved hjelp av avanserte informasjonsteknologisystemer, såkalte Smart Fields®. Denne teknologien samordner digital informasjon fra sensorer i brønner og på overflateutstyr med fjernstyrte ventiler og diverse dataprogrammer og forskjellige dataapplikasjoner for å bedre kunne overvåke brønnen og utvide brønnens produksjonslevetid.