Jump menu

Main content |  back to top

Ansatte og organisasjon

Vi har 45 000 ansatte verden over innen teknikk og ingeniørvirksomhet. Vårt globale nettverk av tekniske sentre, som ligger i nærheten av hovedmarkedene våre, samt våre produksjonsanlegg, er drivkraften for innovasjonen som er nødvendig for å møte fremtidens energiutfordringer.

Rundt 10 prosent av vårt tekniske personale driver forskning- og utviklingsarbeid ved våre teknologisentre i 11 land. Deres kunnskap og kreativitet hjelper oss til å oppfylle verdens voksende energibehov på en sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig måte.

Forskere

Våre internasjonalt anerkjente forskere bidrar til å øke de ansattes kompetanse og fungerer som ambassadører for Shells teknologi. De samarbeider med akademikere og andre bransjeeksperter slik at de kan være ledende innen sitt fagområde.

De arbeider med vår tekniske stab for å utvikle og levere teknologi som understøtter vår eksisterende virksomheten, og identifisere ny teknologi som kan bidra til å forme fremtidens energi.

Samarbeid og åpen innovasjon

I Shell vet vi at ett enkelt selskap ikke er i stand til å utvikle alle de produktene og teknologiene som er nødvendige for å møte verdens økende energibehov, med færre konsekvenser for miljøet. Vi arbeider tett med industripartnere og eksperter for å få nye ideer, dele kunnskap og utvikle nye konsepter raskere. Dette inkluderer uvanlige samarbeid utover vår egen bransje. Vi tar gjerne imot kreative ideer fra bidragsytere utenfor selskapet som kan hjelpe oss med å takle denne utfordringen. Denne tilnærmingen kaller vi "åpen innovasjon".

GameChanger

Shells GameChanger-program oppfordrer nytenkere til å dele ideene de har for løsning av energiutfordringer. Hvis vi mener at et konsept har potensial, kan vi tilby økonomisk støtte for å bevise at det er mulig å gjennomføre.

Siden 1996 har GameChanger investert over $ 300 millioner dollar i mer enn 3000 ideer og bidratt til å gjøre 250 av dem til vellykkede prosjekter. Blant disse er FLNG, et gigantanlegg til havs som kjøler naturgass til væske. Shell er i ferd med å utvikle verdens første anlegg av denne typen, som har potensial til å revolusjonere måten naturgassressurser utvikles på.

Shell Technology Ventures

Shell Technology Ventures-teamet investerer i selskaper på tvers av energisektoren for å fremskynde utvikling og innføring av nye teknologier som understøtter våre forretningsaktiviteter. Gruppen samarbeider nært med entreprenører og selskaper i et tidlig utviklingsstadium, samt med selskap som investerer risikovillig kapital i dem.

Shell TechWorks

Shell TechWorks er et nytt innovasjonsprogram som er utarbeidet for å kunne utnytte eksisterende innovasjonsnettverk og fremskynde utviklingen av teknologier som kan bidra til å løse bestemte utfordringer som Shell står overfor. Programmet vil benytte seg av fagkunnskap fra olje- og gassindustrien, samt fra andre bransjer som for eksempel fly- og romfartsindustrien, forsvarsindustrien, IT-industrien og den medisinske industrien. Programmet har også til formål å oppmuntre Shell til å se etter ekspertise og nye ideer både i og utenfor selskapet. 

Programmets første senter, Shell TechWorks Boston, er etablert i Cambridge, Massachusetts. 

Verdensomspennende forskning

Flere tusen anerkjente forskere arbeider for Shell for å finne en løsning på hvordan vi kan løse utfordringen med å levere rimelig energi kombinert med mindre innvirkning på miljøet. Vi har tre større teknologisentre i USA, Nederland og India. Disse sentrene er viktige for  virksomheten vår, og gjør at vi har enkel tilgang til noen av de fremste forskere og ingeniører i verden. Vi har også mindre teknologisentre og kontorer på ulike andre steder i verden som gir støtte til regionale partnere og kunder.

place Holder

Investering i fremtiden

Våre betydelige investeringer i forskning og utvikling bidrar til å gjøre ideer til virkelighet. Shell har vært den største investoren innen forskning og utvikling blant de store internasjonale oljeselskapene de siste fem årene. I 2012 investerte vi $1,3 milliarder i forskning og utvikling innen teknologi som skal bidra til at vi kan produsere mer og renere energi, samt mer effektive drivstoff og produkter for kundene våre.

Sideverktøy