Jump menu

Main content |  back to top

Naturgass er et rimelig og mer miljøvennlig energialternativ til bruk i hverdagen. Naturgass bidrar også til å dekke verdens økende behov for mer og renere energi i fremtiden.

Gass fra tette reservoir

Det finnes store mengder naturgass som sitter fast i bitte små porer i fjellet. Disse er hundre ganger mindre enn bredden på et menneskehår. Ved hjelp av avansert teknologi kan vi frigjøre gassen på en ansvarlig måte og styrke energisikkerheten.

Gass til væsker

Vi har brukt over 35 år på å utvikle teknologi som kan omdanne gass til flytende produkter som kan brukes til oppvarming, transport og smøremidler. I Qatar har vi bygget og satt i drift Pearl GTL. Anlegget er verdens største innen omdanning av naturgass til flytende produkter.

Flytende naturgass

Mange store naturgassfelt ligger langt fra kundene. Ved å kjøle gassen ned til væske med en temperatur på -162 °C (-260 °F), kan vi redusere volumet slik at det blir enklere å transportere den til kundene. Shell har startet byggingen av verdens første gigantanlegg for omdanning av gass til væske i havet: Prelude FLNG.

place Holder

Sideverktøy