Jump menu

Main content |  back to top

Vi er involvert i åtte vindkraftprosjekter i Nord-Amerika og to i Europa. Shells eneste havvindsprosjekt, Egmond aan Zee, har 36 vindmøller. Vi brukte vår ekspertise fra olje- og gassplattformer til å utvikle et design som tåler værforholdene i Nordsjøen.

Sideverktøy