Gjør det beste ut av CV-en

Her er noen nyttige tips til hvordan du kan presentere deg selv på best mulig måte:

 • Sørg for at CV-en er oppdatert.
 • Prøv å begrense den til to sider og bruk et oversiktlig oppsett.
 • Bruk overskrifter som «Utdanning» og «Arbeidserfaring» for å utheve de forskjellige avsnittene.
 • Unngå generelle påstander om deg selv – underbygg dem med bevis. Forklar for eksempel hva du har gjort, for å illustrere ferdighetene dine.
 • Prøv å knytte kompetanse og erfaring til kravene for stillingen du søker på.

Personlige opplysninger: Fullt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer er det viktigste.

Opplysninger om utdanning: Skriv ned utdanningen din i omvendt kronologisk rekkefølge, start med den nyeste. Ta med navn på utdanningsinstitusjon, årstall og dato for de forskjellige studiene, og hvilke kvalifikasjoner du har oppnådd eller kommer til å oppnå når du fullfører. Det kan være nyttig å nevne relevante moduler, prosjekter og avhandlinger du har fullført, eventuelle grader og faglig kompetanse du har oppnådd.

Arbeidserfaring: All erfaring teller – enten det er snakk om betalt arbeid, frivillighetsarbeid eller utplassering. Presenter disse i omvendt kronologisk rekkefølge, og ta med datoer for å vise hvor lenge du hadde den aktuelle rollen. Skriv hva du har oppnådd i rollen, og hvilke egenskaper du har tilegnet deg.

Ferdigheter og fritidsinteresser: Ta med denne informasjonen for å vise at du er avrundet person med en sunn tilnærming til livet. Fokuser på nylige hendelser, beskriv hva du har bidratt med og lært, og forklar hvordan du gikk frem.

Gode råd til den nettbaserte vurderingen

 • Ta den nettbaserte praksisvurderingen:Øvelsesoppgave 1 og Øvelsesoppgave 2.
 • Husk å gjøre deg kjent med Shells verdier på forhånd.
 • Bruk litt tid på å tenke gjennom vellykkede arbeidsoppgaver du har jobbet på tidligere.
 • Ikke prøve å gjette hva Shell er på jakt etter. Vi ønsker fremfor alt at du skal ha integritet, være ærlig og være trygg på deg selv.
 • Sørg for å ha et klart hode når du tar testen (motivert, fokusert, ikke trett eller stresset).
 • Finn et rolig sted og tidspunkt til å ta testen.
 • Hvis engelsk ikke er morsmålet ditt, kan det være nyttig å ha en ordbok for hånden.
 • For øvelsesoppgave 2 trenger du sannsynligvis en penn, papir og en kalkulator, siden du vil bli bedt om å foreta beregninger (f.eks. multiplikasjon- og prosentregning).
 • Ta testen på alvor – bare talltesten vurderes på tid, så ta den tiden du trenger. Husk å lese spørsmålene ordentlig.

Gjøre et godt intervju

 • Gjør hjemmeleksen din ved å lese om Shell og gjøre deg kjent med Shells virksomheter, prosjekter, anlegg og verdier.
 • Les om kapasitets-, ferdighets- og forholdskriteriene vi bruker når vi vurderer potensielle kandidater.
 • Tenk nøye over spørsmålene når du blir intervjuet. Samle tankene før du svarer – ikke bare hopp uti det.
 • Formuler svaret slik at det gir bevis for det intervjueren ser etter. Fokuser alltid på hva du har gjort, ikke hva andre mennesker har gjort. Vær stolt og entusiastisk over det du har oppnådd.
 • Svar på spørsmålet og hold deg til poenget. Gi tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon til at intervjuer forstår hva du snakker om, men unngå å bevege deg for langt bort fra spørsmålet.
 • Forbered noen spørsmål du kan stille intervjueren i slutten av intervjuet, slik at du avslutter på en positiv måte.

Endelig vurdering

Den endelige vurderingen skjer enten i form av et vurdert internship eller gjennom en Shell Recruitment Day.

Uansett vil du ikke konkurrere mot andre kandidater. Vi har en standard du må innfri for å lykkes, vi har ingen spesielle kvoter vi skal fylle.Unngå derfor å vurdere din egen prestasjon mot andre kandidaters.

Mer i Studenter og nyutdannede