Jump menu

Main content |  back to top

GAUPE – FAST FACTS

  • Lisenspartnere i Gaupe er BG Norge (et selskap innen Shellgruppen, operatør – 60%) og Lundin (40%). Gaupe består av de to produksjonslisensene PL 292 og PL 292B.
  • Gaupe er lokalisert i den sentrale delen av Nordsjøen, cirka 240 kilometer sørvest for Stavanger – ganske nært britisk sektor. 
  • Gaupe-feltet ligger om lag 90 meter under havoverflaten. 
  • Gaupereservoarene ligger i to strukturer, Gaupe Sør og Gaupe Nord, begge på omkring 3 000 meter dyp.
  • Produksjonen fra brønnene på Gaupe er tilknyttet den Shell-opererte Armada-plattformen på britisk sektor, hvor brønnstrømmen blir separert til olje, kondensat og rikgass og prosessert før eksport via rørledninger til Storbritannia. 
  • Gaupe startet produksjon 31. mars 2012.