Jump menu

Main content |  back to top

Norske Shell U&P benytter leverandører som er kvalifisert gjennom Achilles Felles Kvalifikasjonsordning.

Følgende vilkår gjelder for alle mottakere av innkjøpsordrer fra Norske Shell AS utstedt etter 10. September 2016 hvor det er referert til denne web-siden.

Vilkårene er kun tilgjengelig på engelsk. Dersom en har noen spørsmål knyttet til dette, vennligst ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt på innkjøpsordren.