Jump menu

Main content |  back to top

Norsk versjon

STN er et datterselskap av A/S Norske Shell, etablert for å utvikle teknologi der norsk industri og forskningsmiljøer har en ledende posisjon.

English version

STN is a subsidiary of A/S Norske Shell, established to develop technology where Norwegian industry and research institutions have a leading position.