Jump menu

Main content |  back to top

Shell Technology Norway (STN)

STN er etablert for å utvikle teknologi der norsk industri og forskningsmiljøer har en ledende posisjon.

In English.   

Om Shell Technology Norway

STN er et datterselskap av A/S Norske Shell, etablert for å utvikle teknologi der norsk industri og forskningsmiljøer har en ledende posisjon.

Arktisk teknologi

Sårbart miljø, avsides beliggenhet, ekstremt klima og islagte områder skaper spesielle utfordringer for olje- og gassaktiviteter i arktiske områder.

Renere produksjon

STN utvikler teknologi for å identifisere og redusere utslipp till sjø og utslipp til luft fra olje- og gassproduksjon.

Undervannsteknologi

STN fokuserer på marinisering og integrasjon av undervannsteknologi for olje- og gassproduksjon på store havdyp.

Brønnteknologi

STN støtter utviklingen av brønnteknologi fra idestadiet og hele veien frem til anvendelse.

Forsknings- og utviklingssamarbeid

STN er med i teknologi-, forsknings- og utviklingsprogrammene OG21, Petromaks, Climit, Demo 2000 og NDP

Shell Technology Norway

Her finner du Shell Technology Norway