Jump menu

Main content |  back to top

STN legger til rette for bruk av Shells globale teknologi og ekspertise i norske operasjoner

STN legger til rette for bruk av Shells globale teknologi og ekspertise i norske operasjoner, samtidig som STN promoterer utbredelsen av norsk teknologi og kompetanse utover i de andre globale funksjonene av Shell. Dette gjøres blant annet ved å jobbe sammen med Shells forskningssentre i Houston, USA og Rijswijk, Nederland.

STN er organisert i fire avdelinger; “Arktisk Teknologi”, “Renere Produksjon”, “Undervanns- og Dypvannsteknologi” og “Brønnteknologi”.  STN forvalter en portefølje av en rekke forskningsprosjekter innen disse fagområdene, hvor målet er teknologiutvikling og kunnskapsbygging. Dette skjer gjennom et tett samarbeid med serviceselskaper, leverandører, universiteter, forskningsinstitusjoner og andre oljeselskaper.

STN deltar aktivt i en rekke fora og programmer som OG21, Demo 2000, Petromaks, CLIMIT og NDP (Norsk Dypvannsprogram). Samarbeidet skaper en plattform for utvikling av kunnskap, god forskningsutnyttelse og rask implementering av ny teknologi.

STN har 25 ansatte, hovedsakelig basert i Oslo, og har sitt forretningskontor i Stavanger.